Home Terug

FAQ

Activiteiten

Akabe

Algemeen

 • Kan ik zien welke verzekeringen er werden aangevraagd voor mijn groep?

  Alle leid(st)ers kunnen zien welke verzekeringen er werden aangevraagd voor hun groep. Log in op scoutsengidsenvlaanderen.be, ga naar de verzekeringspagina en klik op Aangevraagde verzekeringen.
  Op de volgende pagina zie je een overzicht van alle verzekeringen die aangevraagd werden voor je groep (of voor alle groepen waar jij een actieve functie hebt). Je kan doorklikken om meer details te zien van een aanvraag.

 • Waarom is het risico "ziekte" niet verzekerd?

  Ziekte is een toestand die je overal kan overkomen, thuis, op school, maar helaas ook wel eens op kamp. Toch heeft dit niets met de scoutsactiviteit op zich te maken. We verzekeren de risico's die verbonden zijn aan de scoutsactiviteiten, ziekte hoort hier niet bij. Ziekte is verzekerd in de privésfeer, via de mutualiteit en evt. de hospitalisatieverzekering van de ouders.

 • Waarvoor zijn we standaard verzekerd?

  - Alle (tijdelijk verzekerde) leden zijn verzekerd tijdens scoutsactiviteiten in binnen- en buitenland. - De ledenpolis voorziet de terugbetaling van de medische kosten ten gevolge van een ongeval, na tussenkomst van de mutualiteit. - Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid krijgen werkende leden een dagvergoeding als compensatie van het loonverlies. - Bij definitieve invaliditeit krijgen, ook de leden zonder inkomen, een eenmalige uitkering, afhankelijk van de invaliditeitsgraad. - Burgerlijke aansprakelijkheid (definitie - zie hierna) - Rechtsbijstand (definitie - zie hierna) - Lokalen: Brand-, storm-, hagel-, waterschade, schade ten gevolge van natuurrampen. - Eigenaarrisico: de groep of de vzw, opgericht in functie van de groep - Gebruikersrisico: alle groepen aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen.

 • Wat betekent de term "goede huisvader-principe"?

  Het principe van de goede huisvader betekent dat men zich gedraagt als een normaal vooruitziend en zorgvuldig persoon (de zgn. goede huisvader of bonus pater familias). ‘Vooruitziend’ betekent dat men in redelijkheid zich de nadelige gevolgen van zijn handelen probeert in te beelden, m.a.w. dat men deze probeert te voorzien. Zorgvuldig’ betekent dat men deze nadelige gevolgen probeert te voorkomen door de gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen.

 • Wat betekent Organisatieplicht?

  Leiding heeft de wettelijke plicht om zoveel mogelijk gevaren te voorzien en uit te sluiten. Dat betekent dat je bij de voorbereiding van een activiteit voldoende aandacht moet hebben voor mogelijke gevaren en dan ook heel concrete voorzorgen moet nemen. Bij beoordeling van een schadegeval waar burgerlijke aansprakelijkheid bij komt kijken, wordt ook de uitvoering van de organisatieplicht op het moment van het ongeval beoordeeld.

 • Wat betekent Toezichtsplicht?

  Toezichtsplicht betekent dat je er actief op toeziet dat je leden zichzelf niet in gevaar brengen. Bijvoorbeeld: als verkenners met bijlen beginnen te spelen, ben je verplicht om in te grijpen. Als kapoenen in een boom willen klimmen, is het belangrijk om een oogje in het zeil te houden en ervoor te zorgen dat ze voorzichtig zijn. Bij beoordeling van een schadegeval waar burgerlijke aansprakelijkheid bij komt kijken, wordt ook de uitvoering van de toezichtsplicht op het moment van het ongeval beoordeeld.

 • Wat betekent vrijstelling? Is dat hetzelfde als franchise?

  Bij een verzekering met vrijstelling moet je een deel van de schade zelf betalen. Vrijstelling, franchise of eigen risico is allemaal hetzelfde!

  Voorbeeld: Je verzekert een patrouilletent (= groepsmateriaal) voor op kamp. Met een storm geraakt die tent beschadigd. De herstelling kost 750 euro. De vrijstelling op groepsmateriaal = 250 euro. Ethias zal 500 euro betalen en je (of de groep) betaalt 250 euro.

  Opgelet, sommige verzekeringen hebben geen vrijstelling. Soms is de vrijstelling een vast bedrag, soms is het een bepaald percentage van de te verzekeren waarde...

 • Wat is een "ongeval"?

  Een ongeval is een plotse gebeurtenis die leidt tot een lichamelijk letsel(schaafwond, verstuiking, …). Zonnebrand is bv. geen ongeval omdat dit geen plots gebeurtenis is. Een brandwonde door een genster van het kampvuur is wel een ongeval.

 • Wat met kinderen die eerst een tweetal keer komen "oefenen" en daarna pas aangesloten worden. Zijn zij tijdens die eerste activiteiten ook verzekerd?

  Nieuwe leden zijn verzekerd tijdens de eerste en tweede vergadering. Na de tweede vergadering wordt naam, adres, geboortedatum en tak (via de groepsadministratie) doorgegeven aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Gebeurt er een ongeval tijdens die eerste of tweede vergadering, dan sluit je op dat moment de betrokken persoon aan als lid en handel je het schadedossier af zoals bij gewone leden.

Allerlei

 • Is een buitenlands kamp zinvol?
  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/(zee)welpen
   Neen, op kamp gaan is voor leden van deze leeftijd sowieso een avontuur, het maakt niet uit of ze ver of dichtbij gaan.
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Neen, wanneer jonggidsen of jongverkenners in hun nieuwe tak komen, is er voldoende avontuur en maken ze met veel nieuwe dingen kennis (zelf koken, in tenten slapen, alleen op tocht...).
  • Gidsen/(zee)verkenners
   Een buitenlands kamp kan een meerwaarde zijn, maar beperk het tot eens om de drie jaar. Zo'n kamp is eerder iets voor jins.
  • Jins/loodsen
   Ja
 • Mag je leden als straf naar huis sturen?

  Neen. Uitzonderlijk kan dat in zeer extreme omstandigheden en in onderling overleg tussen lid en leiding. Informeer steeds de ouders van het gestrafte lid over de beslissing.

 • Mag je met je leden in het donker spelen?
  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/(zee)welpen
   Ja, om aan het donker te wennen. Een spel spelen waardoor leden schrik krijgen, mag niet. De leiding is er altijd bij. verplicht nooit iemand om hieraan deel te nemen.
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers/gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen/leiding
   spannende en uitdagende activiteiten kunnen. Een spel spelen waardoor leden schrik krijgen, mag niet. Verplicht nooit iemand om hieraan deel te nemen.
 • Mogen leden deelnemen aan een kabelbaanactiviteit?
  • Alle leden en leiding
   Ja, op voorwaarde dat de activiteit begeleid is door minstens twee begeleid(st)ers waarvan er minstens één de vorming 'kabelbanen' volgde bij ploeg Technieken. Enkel een tijdelijke kabelbaan aangekocht in een Hopper-winkel is toegestaan. Alle death-rides zijn verboden. Elke deelnemer is beveiligd met degelijk materiaal.
 • Mogen leden en leiding een pintje drinken?
  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/(zee)welpen/jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Neen, kapoenen en zeehondjes, kabouters en (zee)welpen, jonggidsen, jongverkenners en scheepsmakkers mogen geen alcoholische drank gebruiken.
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Het is bij wet verboden om jongeren onder de 16 jaar alcohol te geven. We raden af om in gidsen/(zee)verkennertakken met zowel leden jonger als ouder dan 16 jaar alcohol te serveren.
   Het is bij wet verboden om sterke drank te serveren aan -18-jarigen. Bij jin-/loods-taken met zowel leden jonger als ouder dan 18 jaar raden we af om sterke drank te serveren.
  • Leiding
   Tijdens activiteiten gelden de alcoholregels zoals opgesteld voor de tak. Bij meerdaagse activitieten drinken 's avonds minstens twee leid(st)ers geen alcohol. Alle leiding is handelingsbekwaam, ook al slapen de leden.
 • Mogen leden en leiding roken?
  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/(zee)welpen/jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Kapoenen en zeehondjes, kabouters en (zee)welpen, jonggidsen, jongverkenners en scheepsmakkers mogen niet roken.
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Enkel met duidelijke afspraken. Als er jongere leden aanwezig zijn, gedraagt iedereen zich volgens de regels die voor de jongste aanwezigen gelden.
  • Leiding
   Heeft altijd een voorbeeldfunctie en gedraagt zich in aanwezigheid van leden volgens de regels die voor de jongste aanwezigen gelden.
 • Mogen leden werken uitvoeren aan het lokaal?
  • Kapoenen/zehondjes/kabouters/(zee)welpen
   Ja, mits het om verfraaiingwerken of onderhoud van het lokaal gaat, maar ze mogen geen gespecialiseerd materiaal gebruiken waarvoor specifieke kennis nodig is. Voor timmeren, zagen, snijden zijn ze te jong.
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Ja, mits het om verfraaiingwerken of onderhoud van het lokaal gaat, en er geen specifieke kennis vereist is voor het materiaal dat ze gebruiken. Ook voor machines zijn ze te jong.
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen/leiding
   Ja, mits het om verfraaiingwerken of onderhoud van het lokaal gaat. Verbouwingen en nieuwbouw zijn onderhevig aan andere regels.
 • Wat is de ideale verhouding tussen het aantal leden en het aantal leiding?

  Met een minimum van 2 leid(st)ers per tak:

  • Kapoenen/zeehondjes / kabouters/(zee)welpen
   1 leid(st)er per 5 leden, minimum 2 per tak.
  • (jong)gidsen/(jong)(zee)verkenners/scheepsmakkers/jins/loodsen
   1 leid(st)er per 6 leden, minimum 2 per tak.
  • Akabe/Open Kamp
   1 leid(st)er per 3 leden, minimum 2 per tak.

Burgerlijke aansprakelijkheid

corona - activiteiten

Corona - akabe

 • Hoe pakken we de verzorgingssituaties best aan? Zijn er extra maatregelen nodig voor op weekend of kamp?

  Tijdens verzorgingssituaties waarbij intiem toilet (wassen van intieme zones) nodig is of bij verschonen van luiers raden we sowieso aan om handschoenen te gebruiken, ook in niet-coronatijden. Als leiding hoef je je niet extra te beschermen bij andere handelingen (aankleden of begeleiden bij het eten). De maatregelen hebben ook een impact op het welbevinden van de kinderen/jongeren. Handhygiëne is een must, verdere stappen zoals een mondmasker zijn een optie. Verdeel de zorg onder de leiding. Zorg voor vaste leiding die altijd dezelfde leden verzorgen, ook voor diegene die minder zorg nodig hebben. Een vast aanspreekpunt als bv. de onderbroeken verloren gingen in de grote rugzak, is altijd een meerwaarde. Bv. 6 leid(st)ers en 24 leden. Voorzie dan per 4 leden één leid(st)er die de begeleiding of zorgende taken op zich neemt. Laat die vaste leid(st)er ook contact opnemen met de ouders van de leden over hoe de verzorging moet of zal gebeuren. Zorg ervoor dat ook de leden weten wie hun verzorger is en noteer de verdeling goed in het contactenlogboek. Kinderen die moeite hebben met hoesten in de elleboog of veelvuldig slijmen ophoesten, moeten uiteraard niet gestraft worden! Was bij hen wel extra vaak handen en mond met bijvoorbeeld een vochtig doekje.

 • Hoe strikt gelden de regels van mondmaskers +12 jarigen op het openbaar vervoer? Wat kunnen we doen als iemand dat altijd aftrekt en niet begrijpt dat dat nodig is?

  + 12 jarigen moeten op het openbaar vervoer een mondmasker dragen. Als dat medisch niet mogelijk is, zorg je er best voor dat die persoon voldoende afstand kan houden, zeker van externen en dat jij of zij begeleid wordt door een vaste leid(st)er. Enkele aanbeveling om alles zo goed mogelijk te laten verlopen:

  • Probeer het gebruik van mondmaskers te integreren in het thema, het spel dat je speelt die dag. Zo link je iets cools en spannend aan het mondmasker waardoor leden het misschien wel willen opzetten.
  • Laat ouders thuis al eens oefenen met hun kind.
  • Gebruik eventueel een sjaal of bandana dat is wettelijk ook toegestaan en heeft misschien meer succes dan een mondmasker.
  • Begeleid leden zonder mondmasker van nabij als leiding. Zo kan je bij frequente hoesters een doekje bijhouden om dan eventueel zelf even voor de mond te houden, of kan je bij weglopers/rondlopers zien dat zij altijd uit de buurt van andere mensen buiten jullie bubbel blijven.
 • Knuffelen met leden die heel lichamelijk ingesteld zijn. Wat mag en wat niet?

  Maak afspraken met de kinderen en de ouders op voorhand. Ga verstandig om met intens fysiek contact deze zomer. Uiteraard zijn er kinderen met bijzondere noden waarbij aanraking en nabijheid cruciaal is. Lichamelijk contact is immers ook een belangrijk communicatiemiddel voor veel van onze leden. Sluit hen niet uit, maar ga bij voorkeur, net zoals met de zorg, met +12 jarigen opnieuw met een verdeling aan de slag bij het knuffelen en troosten.

  Voer geen ellenlange knuffelsessies en doe misschien geen grote groepsknuffels dit jaar. Maar die broodnodige knuffel, mag je hen zeker geven. Wees hierbij ook creatief, zo kan je in je thema een typische kampgroet (elleboogje geven) of knotsgekke kampknuffel introduceren (bv. een knuffel waarbij je elkaar met de rug naar elkaar toe knuffelt).

 • Mogen externe verzorgers mee op kamp of weekend?

  Ja. Liefst de hele tijd zodat externe verzorgers deel kunnen uitmaken van jullie bubbel, dan moeten ze ook geen afstand houden van andere leden en leiding. Als een externe verzorger naast de zorg op het terrein ook nog zorg verleent bij anderen die niet op het kamp of weekend aanwezig zijn, kunnen zij uiteraard niet mee in de bubbel en moeten ze wel afstand houden van andere leden en leiding. Noteer dit ook altijd goed in het contactenlogboek. Bij externe verzorgers buiten de bubbel worden de regels rond extern contact toegepast. Hierbij raden we aan dat indien mogelijk altijd:

  • dezelfde leid(st)er het contact begeleidt;
  • de verzorging door de externen met hygiënevoorzieningen (mondmasker, handschoenen) gebeurt;
  • de verzorging in een aparte ruimte gebeurt, in ieder geval weg van de andere leden. Contactoppervlakken worden na de zorg gereinigd;
  • het materiaal dat de externe verzorger nodig heeft, op een vaste plaats in een afgesloten doos klaar staat en enkel door de verzorger wordt gebruikt. Dat kan betekenen dat je aan ouders vraagt om extra materiaal mee te geven. Bv. handdoeken die de externe verzorger gebruikt en andere handdoeken die de leiding kan gebruiken.
 • Mogen foeriers (die niet tot de bubbel behoren) de medicatie klaarzetten en eventuele pipi-kaka wasjes doen?

  We raden aan om dat toch zoveel mogelijk in de bubbel zelf te doen. Als het toch aangewezen is om dat door een foerier uit een andere bubbel te laten doen (bv. omdat de foerier verpleegkundige is), dan vragen we dat dat altijd dezelfde persoon is. En dat je binnen de bubbel een medicatieverantwoordelijke aanduidt die contact heeft met die foerier. Indien nodig kan de foerier de medicatie klaarzetten (met handschoenen) op een plaats waar de medicatieverantwoordelijke die kan gaan ophalen zonder dat er rechtstreeks contact nodig is. Voor pipi- en kaka-wasjes raden we ook aan om dat zoveel mogelijk in de bubbel te organiseren. Moet dat toch via de foeriers, als zij bijvoorbeeld alles in een wassalon gaan wassen? Dan moet de leiding van de bubbel alle spullen eerst goed uitspoelen zodat zoveel mogelijk resten weg zijn en de spullen in een zak meegeven. De foerier kan die dan gaan wassen en in de wasmachine steken zonder dat hij rechtstreeks contact maakt met de vuile was, maar enkel met de zak. Idealiter draagt de foerier daarbij ook handschoenen. Tijdens alle contacten tussen foerier en bubbel zijn de regels rond externe contacten van kracht. Noteer dat ook altijd goed in het contactenlogboek.

 • Mogen volwassen leden zonder beschermingsmaatregelen (verlengde minderjarigheid of bewindvoering bijvoorbeeld) zelf hun toestemming voor deelname ondertekenen?

  In principe staan zij zelf in voor het ondertekenen van een toestemming. Maar overleg altijd met begeleid(st)ers of ouders. Als leden tot een risicodoelgroep behoren, moeten ze toestemming van de huisarts vragen. En voor alle duidelijkheid: als meerderjarige leden onder bewindvoering staan of het statuut van verlengde minderjarigheid hebben, is de toestemming van de bewindvoerder of voogd altijd nodig.

 • Wat met leden uit een voorziening?

  Je hebt altijd de toestemming nodig van voogd/bewindvoerder voor een deelname aan het kamp. Voorzieningen kunnen wel extra regels opleggen voor hun gasten of beslissen dat ze niet mee mogen. En dat kan van voorziening tot voorziening anders zijn, dus vraag het zeker na. Zeggen ouders en de voorziening iets anders? Kom daar dan niet in tussen, maar laat hen onderling tot een beslissing komen.

 • Wat met thuisblijvers? Extra pictogrammen? Visualisaties op maat van de leden? Begrijpbare info voor de leden? Kindvriendelijke afzonderingsruimte?

  Klop eens aan bij ploeg Akabe, zij zijn hiermee volop aan de slag. Ze zijn ervaringsdeskundigen met massa’s aan voorbeelden en inspiratie om jullie verder te helpen.

 • Wat met volwassenwerking binnen Akabe? Is er een specifieke leeftijdsgrens waarvoor de huidige kamp/weekendmaatregelen gelden?

  De jeugdwerkregels gelden voor iedereen tot 30 jaar, dat is decretaal zo bepaald.

  Is de meerderheid van je groep +18jaar, dan gelden de regels voor leiding (+18 jaar dwz social distance en als dit niet kan, draag je een mondmasker).

  Leden ouder dan 30 jaar mogen mee op weekend of kamp, maar bewaak hier het evenwicht. Een kamp of weekend met een groep waarvan 50% van de leden ouder is dan 30 jaar, kan je nog moeilijk een jeugdkamp noemen. Als dat bij jullie het geval is, volg dan de richtlijnen van het toerisme. Gaan er maar een paar leden ouder dan 30 jaar mee? Dan is er geen probleem en gelden er geen andere regels dan voor een doorsnee kamp of weekend.

 • Zijn er extra maatregelen nodig in het verblijf of in de tenten voor kinderen en jongeren met bijzondere noden?

  Nee, die zijn niet verplicht, maar bekijk op voorhand wel of je bv. extra verzorgingsmateriaal nodig hebt, een ander soort bed bijvoorbeeld en welke reinigingsmaatregelen daarvoor van toepassing zijn.

corona - andere

 • Mogen vormingen/cursussen doorgaan dit scoutsjaar?

  Ja, dit is jeugdaanbod en valt onder dezelfde voorwaarden.

 • Specifiek richtlijnen voor akabe?

  Er zijn héél bewust geen specifieke richtlijnen omdat we die kinderen niet in een apart hokje willen duwen. Het zijn kinderen die ook gewoon het recht hebben om kind te zijn.

  Er zijn wel specifieke akabe-vragen, bv Wat doe je met de volwassenwerking? Mogen die mee op kamp/weekend?

  Heb je zo'n specifieke akabe-vraag? Het antwoord vind je hier.

   

 • Specifiek richtlijnen voor Open Kampen?

  Er zijn héél bewust geen specifieke richtlijnen omdat we die kinderen niet in een apart hokje willen steken. Het zijn kinderen die ook het recht hebben om kind te zijn en gewoon jong te zijn.

 • Wat met groepen die van de gemeente te horen krijgen dat hun kamp of weekend niet mag doorgaan in de gemeente?

  In principe gelden de regels in heel België. Jammer genoeg hebben gemeenten het recht om toch nog strengere maatregelen op te leggen. En dit ook doen. Plan je met meer dan één bubbel een terrein te delen? Vermijd dan verrassingen en contacteer je gastgemeente om te melden hoe jullie kamp of weekend eruit zal zien in de aanwezigheid van meerdere bubbels en vraag expliciet naar zekerheid dat jullie kamp of weekend kan doorgaan zoals, ongetwijfeld, zorgvuldig gepland.

  We proberen strengere gemeenten via onze overheden en eigen communicatiekanalen te wijzen op de nationale beslissingen die zijn gemaakt in kader van veiligheid. Hopelijk kan er nog zoveel mogelijk doorgaan zoals gepland, maar neem de twijfel weg en ga voor het zekere i.p.v. het onzekere; contacteer je gastgemeente om een expliciet akkoord te krijgen dat je kamp of weekend zoals voorbereid mag doorgaan. Zo kan je nadien op twee oren slapen.

   

   

 • Welke vormen van controle mogen wij verwachten op het terrein? Kan de politie te pas en te onpas binnenvallen?

  Wij doen alles dat we kunnen om gemeenten aan te sporen geen controles te doen. Ze moeten vertrouwen hebben dat jullie de maatregelen volgen en dat jullie goed voorbereid zijn.

  Gemeenten mogen wel controles uitvoeren en GAS-boetes geven. In extreme gevallen kunnen ze jullie de toegang tot het grondgebied ontzeggen. Het is dus zeer belangrijk de maatregelen goed te volgen

corona - bubbels

 • Kan leiding ‘s avonds samenzitten, ondanks dat ze in andere bubbels zitten?

  Ja, al blijft leiding zoveel mogelijk in hun eigen bubbel. Als je toch samenzit, hou je anderhalve meter afstand. Als dat niet lukt, draag je een mondmasker. Noteer dit contact ook in het contactenlogboek.

  Tips:

  • Zet een sfeerteam op dat afstandsactiviteiten organiseert, een quiz of een fuif op afstand.
  • Organiseer een kampvuur voor de leiding van elke bubbel.
  • Voorzie een rustige plaats op het kampterrein bijvoorbeeld twee hangmatten of stoelen waar mensen elkaar op afstand toch even kunnen ontmoeten. Ook voor broers en zussen is zo’n plek interessant.

  Verdeel de versnaperingen tussen de bubbels, eten en drinken geldt ook als materiaal dat zoveel mogelijk per bubbel voorzien moet worden.
  Voorzie ook 2 bobs per tak, alle leiding moet handelingsbekwaam blijven.

 • Kunnen groepsactiviteiten over de bubbels heen?

  Ja dit kan. Maar de afstand moet maximaal bewaard blijven.

  Een groot kampvuur met meer dan voldoende ruimte tussen alle bubbels kan, een formatie waarbij de leden van de bubbels ver genoeg uit elkaar staan, kan.

  Samen een spel spelen kan niet!

 • Wat als we te weinig leiding hebben om de bubbel op te splitsen?

  Jammer genoeg moet je de leidingsploeg dan toch in twee splitsen. Zoek desnoods extra leiding of roep oud-leiding op om nog eens mee te draaien.

 • Wat met bezoekdagen op kamp/ weekend?

  Dit is niet toegestaan

 • Wat met bubbels die net iets groter zijn dan 50? Tips om te splitsen?

  We hebben héél lang onderhandeld om bubbels van 50 te verkrijgen. 50 is het absolute maximum dat ze ons hebben kunnen geven.

  Takken van bv. 52 leden splits je op in twee kampen. Organiseer de activiteiten dubbel.

corona - buitenlandse kampen

corona - foeriers en kookploegen

 • Hoeveel mondmaskers moeten we voorzien voor de foeriers? Is 1 per dag voldoende of 1 per maaltijd?

  Voorzie er voldoende, maar durf ook de reeds gebruikte mondmaskers uit te koken in bijna kokend water van minstens 60°C om ze opnieuw gebruiksklaar te maken.

  Sowieso mag je elk mondmasker maar één keer gebruiken, als je het tussendoor niet kan uitkoken of wassen!

 • Kan één kookploeg voor twee bubbels van 50?

  Je kan niet tot twee bubbels tegelijk behoren. Ze kunnen wel een eigen groep vormen maar moeten zich dan wel aan zeer strenge hygiënemaatregelen houden. Groepen houden sowieso 1,5 m afstand, als dit niet moelijks is, draag je een mondmasker.

  Elke bubbel haar eigen kookploeg is het minst risicovol. En het helpt misschien ook om ‘s avonds binnen je bubbel te blijven en eens andere mensen te zien dan je eigen medeleiding.

  Toch een kookploeg voor meerdere bubbels?
  Dan mogen ze niet in aanraking komen met de andere bubbels (ook niet met de leiding).
  Eten brengen of afwas ophalen gebeurt door telkens dezelfde persoon met 1,5 meter afstand.
  Dit noteer je duidelijk in het logboek.

 • Staat er een limiet op het aantal foeriers dat naar de winkel mag? Mogen ze bijvoorbeeld met 4 naar de winkel?

  Stuur enkel de foeriers naar de winkel die nodig zijn om alle boodschappen gedaan te krijgen. Noteer de namen van de winkelaars ook steeds in het contactenlogboek.

 • Wanneer moet de foerage handschoenen en mondmaskers dragen?

  Sowieso wordt er tijdens het koken verwacht dat je een mondmasker draagt.
  Handschoenen draag je enkel:

  • in de winkel;
  • bij het snijden van groenten en fruit;
  • bij het afleveren van het eten (laat leiding uitscheppen);
  • bij het ophalen van de afwas.

  Natuurlijk moet je de handen wassen voor het koken en telkens nadat je in contact komt met de groep: minimaal 40 seconden met zeep.

 • Wat met kampen/ weekends waarvan de foerage wisselt?

  Een onregelmatig wisselende foerage kan niet.

corona - hygiënemaatregelen

 • Is het voldoende om de tenten open te zetten nadat er al een tak ingeslapen heeft, voor de volgende tak?

  Goed, enkele uren, laten verluchten is de boodschap. Contactpunten zoals tentpalen moeten goed gereinigd worden alvorens er nieuwe bubbels gebruik van mogen maken.

  Ook moet je vooraleer je de tenten terug inleverd bij de verhuurder (het ULDK, een andere groep of een privéfirma) de tenten enkele uren goed laten verluchten, alsook de tentpalen reinigen. 

 • Materiaal delen met andere bubbels: Wat met keuken, hudo, materiaal, koelwagen…

  Organiseer alles zoveel mogelijk gescheiden. Indien dit niet haalbaar is, reinig je de contactoppervlakken na elke gebruik.
  Maar één HUDO? Zet het materiaal erbij klaar zodat iedereen na gebruik zelf even de balk kan reinigen.

 • Moeten we vragen aan ouders om de kinderen een mondmasker mee te geven?

  Ja dat is een goed idee. Zorg voor minimaal 2 mondmaskers. Liefst herbruikbare.
  Je hebt er alvast zeker één nodig voor de tocht naar huis (als jullie de leden niet laten ophalen). En vermoedelijk zullen jullie ook minimaal 1 activiteit doen waarbij je het terrein zal verlaten.

  Je kan een mondmasker natuurlijk altijd afkoken.

 • Mogen de leden zelf koken? Wat zijn hierbij de richtlijnen?

  Leden mogen zelf koken maar enkel voor hun eigen bubbel. Als leden voor zichzelf koken moeten +12-jarigen een mondmasker dragen tijdens het bereiden van het eten en op voorhand hun handen goed wassen.

 • Wanneer moeten de leden of leiding een mondmasker aandoen?

  Binnen de bubbel dragen noch de leden, noch de leiding een mondmasker.

  Als je de bubbel verlaat en bijvoorbeeld de openbare weg opgaat, heb je een mondmasker bij. Enkel als je de afstand van anderhalve meter met mensen buiten de bubbel niet kan respecteren, draag je het mondmasker.

  Bij contact met externen, op het openbaar vervoer en tijdens kookactiviteiten… dragen leiding en +12-jarigen een mondmasker.

  Zitten in een tak zowel -12-jarigen als +12-jarigen dan dragen alle leden een mondmasker als dit moet.

 • Wat is het meest hygiënisch wenselijk? Hudo of Dixi?

  Geen voorkeur. Beiden zullen geregeld gereinigd moeten worden.

  We raden wel aan om voor elke bubbel eigen sanitair te voorzien, dan moet je niet na elk gebruik poetsen maar slechts één keer per dag.

Corona - start werkjaar

corona - voorbereiding van kamp of weekend

corona- wat als iemand ziek wordt?

 • Moet de EHBO-verantwoordelijke een rijbewijs hebben?

  De EHBO-verantwoordelijke moet niet per se het vervoer naar de dokter of ziekenhuis op zich nemen.
  Het is wel belangrijk dat je per bubbel een vervoersmiddel voorziet voor dit soort vervoer.
  Per bubbel; want een auto valt anders onder materiaal dat volledig ontsmet moet worden.

 • Isolatieplaats op kamp/weekend?

  Elk kamp/weekend heeft minimum 1 isolatieplaats. In theorie is dat voldoende.

  Voor kampen of weekends met meerdere bubbels is het aan te raden meerdere isolatieplaatsen te voorzien. Stel immers dat er uit elke bubbel 1 kind is met symptomen, laat je die kinderen toch best niet samenkomen. Heb je de ruimte om aparte isolatieplaatsen te voorzien, doe dit dan!

 • Stel je gaat naar huis omdat je symptomen hebt en wordt vervolgens getest op corona waaruit blijkt dat je het NIET hebt. Mag je dan daarna terugkeren op kamp/weekend?

  Nee, je mag niet direct terugkeren: je mag pas weer deelnemen aan het kamp/weekend na uitzieken en je moet minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn. Blijf alert en vraag ouders om ook achteraf alert te blijven. Overleg met de huisarts bij twijfel.

 • Wat als je ziek wordt tijdens of na de activiteit?

  Wat doe je bij een vermoeden van besmetting?

  Vertoont iemand van de leiding of één van de leden symptomen tijdens de activiteit?

  • Zonder de leid(st)er of het lid af en laat hem/haar indien mogelijk ophalen, naar huis gaan of thuisbrengen.
  • Word je nadien gecontacteerd voor contacttracing? Volg dan de instructies en zorg dat je je aanwezigheidslijst heb klaarliggen.

   

  Wat na een positieve test?

  Wordt er tijdens of na de activiteit iemand van de leiding of de leden positief getest op het coronavirus?

  Afhankelijk van de leeftijdscategorie van de bubbel en van hoe intensief het contact was, zal de bubbel al dan niet volledig getest moeten worden. Volg steeds het advies van de behandelende arts en/of de contact tracers.

Eenmalige activiteit

Evenementen verzekering

 • Wanneer neem je een evenementenverzekering?

  Indien het antwoord op minstens drie van onderstaande vragen JA is, dan beschouwen we je activiteit niet langer als een scouts- en gidsenactiviteit.

  • Jullie organiseren het niet enkel voor jullie leden en hun ouders:
   • meer dan de helft van het publiek zijn geen lid of ouder van een lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
   • meer dan 100 mensen die komen zijn geen lid of ouder van een lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
  • Jullie vragen inkom en/of jullie willen winst maken.
  • Jullie kunnen de activiteit niet met de leidingsploeg alleen organiseren. Jullie moeten hulp inroepen van oud-leiding, vrienden of professionelen bv. voor security.
  • Jullie lokalen zijn te klein en jullie organiseren het evenement in een grote tent of op een andere locatie.

  Je kan je activiteit wel verzekeren via de evenementenverzekering: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/verzekeringen/alle-verzekeringen/evenementenverzekering

 • Welke risico's zijn verzekerd?

  De burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van jullie groep, scoutsleden en helpers bij de organisatie. Het materiaal is niet verzekerd, je moet hiervoor zelf een aparte polis afsluiten (niet via de materiaalpolis van het Scouts en Gidsen Vlaanderen!)

 • Wie kan de evenementen verzekering aanvragen?

  Elke groep erkend door Scouts en Gidsen Vlaanderen. Een ondersteunende VZW kan deze verzekering niet aanvragen via Scouts en Gidsen Vlaanderen.

 • Wij nemen deel aan de Dag van de Jeugdbeweging. Moeten we hiervoor dan een evenementenverzekering afsluiten?

  Neen. De Dag van de Jeugdbeweging is een evenement dat mee wordt georganiseerd door Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. Voor onze leden wil dit zeggen dat zij op dat moment deelnemen aan een Scouts- en Gidsenactiviteit. Zij zijn dan ook verzekerd onder de gewone ledenpolis.

Gegevensbescherming

 • Kan ik vorming volgen rond de GDPR?

  Uiteraard! We hebben een werkwinkel uitgewerkt, met onderstaand programma:

  • Deel 1: Achtergrond bij de GDPR. Wat is het en waar moet ik rekening mee houden?
  • Deel 2: Het verwerkingsregister en privacybeleid. Praktisch uitwerken van deze twee (verplichte) documenten.
  • Deel 3: Vragen en antwoorden

  Na afloop van de werkwinkel ga je naar huis met een USB-stick met daarop jouw uitgewerkte verwerkingsregister en privacybeleid.
  Vragen of interesse in een werkwinkel? Mail ons op privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be.

 • Mag ik de huidige individuele steekkaarten nog gebruiken?

  Ja, de huidige versie blijft voorlopig geldig.
  Een nieuwe versie is op komst, maar de gestelde vragen bljven nagenoeg hetzelfde. De wijzigingen gaan over een verduidelijking over het gebruik van de gegevens en een verwijzing naar het privacybeleid.

 • Moet ik nu (opnieuw) toestemming vragen om bijvoorbeeld ouders te mogen contacteren?

  Neen. Toestemming is slechts één van de verwerkingsgronden in de GDPR-wetgeving.
  Leden en ouders op de hoogte houden van je wekelijkse activiteiten, de kampdata en uitnodigen voor het eetfestijn zijn verwerkingen die vallen onder de 'uitvoering van een overeenkomst'. Door lid te worden van een plaatselijke groep en Scouts en Gidsen Vlaanderen, zijn deze verwerkingen immers noodzakelijk.
  Voor medische gegevens, bijvoorbeeld op de individuele steekkaart, is er steeds een toestemming vereist.

 • Mogen we nog foto's delen op onze website of Facebook?

  Ja, maar er zijn aandachtspunten om zeker rekening mee te houden.
  Meer informatie kan je vinden op onze pagina foto's veilig publiceren.

 • Wij zijn het oudercomité van een lokale groep; moeten wij rekening houden met de GDPR?

  Ja, alle feitelijke verenigingen en vzw's vallen onder de GDPR-wetgeving.
  Ook het oudercomité of een ondersteunende vzw kunnen gebruik maken van de tools die we aanbieden vanaf eind mei. Zij zullen mogelijks iets meer gegevens moeten aanpassen, omdat de tools in eerste instantie op maat van de groep zelf ontwikkeld worden.

Internationaal

 • Geldt de reisbijstand voor personen en voor auto's wereldwijd?

  De reisbijstand voor personen geldt in de hele wereld, behalve in landen waar oorlog of burgerlijke onlusten heersen en landen waar vrij personenverkeer niet toegelaten is. In alle landen waarnaar je op kamp wil gaan dus. Check hier  de actuele reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook Ploeg Internationaal helpt je graag verder met al je vragen over buitenlandse kampen.

  De reisbijstand voor auto's telt enkel voor landen in het geografische Europa: Albanië, Andorra, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland (met uitsluiting van Siberië), San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje (met uitsluiting van de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla) , Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zweden, Zwitserland, alsook de Europese grondgebieden van Azerbeidjan (grens = Kaukasus), Georgië (grens = Kaukasus), Kazachstan (grens = Oeralrivier) en Turkije (grens = de Dardanellen).

 • Heb ik een reispas nodig voor sommige Europese lidstaten?

  Neen, je kan naar alle landen van de Europeese Unie reizen zonder een reispas. Gegevens over officiële documenten zoals identiteitskaart en reispas e.d. kan je vinden op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: http://diplomatie.belgium.be/ 

 • Hebben we een ouderlijke toestemming nodig om onze minderjarige leden mee te nemen op een buitenlands kamp?

  Hebben we een "ouderlijke toestemming of reistoelating" nodig om onze minderjarige leden mee te nemen op een buitenlands kamp of weekend?

  Er bestaan geen Belgische of internationale formulieren of procedures die de regels inzake ouderlijke toestemming voor reizen van minderjarigen vastleggen. We raden je echter aan om voor een buitenlands kamp deze toelating toch te vragen aan de ouders om eventuele problemen te vermijden (bv bij het inchecken van het vliegtuig of internationale treinen of bij grensovergangen). Een voorzichtig man is er twee waard.

  Procedure voor ouderlijke toestemming of reistoelating: 
  Eén van de ouders meldt zich persoonlijk aan bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar ze wonen. De ouder vult de reistoestemming in en ondertekent het formulier. De handtekening van de ouder wordt dan gewettigd door de medewerker van de gemeente. Je krijgt het formulier onmiddellijk mee.
  Een voorbeeldformulier kan je hier terugvinden of vraag je aan via je gemeente.

  Om administratieve last te vermijden / verminderen vinden we het niet persee nodig om een ouderlijke toestemming te vragen bij één of 2 nachten in een aangrenzend land van België, bv je bent op kamp in de Ardennen en doet een 2- of 3-daagse over de Franse grens of bv je gaat met je leden op weekend in Nederland.

   

 • Hoe kom ik in contact met een scoutsgroep in het buitenland ?

  Als je zelf geen scouts in het buitenland kent, is het vaak niet zo gemakkelijk om met hen in contact te komen. Je kan trachten contact te leggen met een groep in het buitenland via de scoutsverbonden van dat land. Internationaal bestaat er de afspraak dat vragen voor groepen altijd naar de plaatselijke scoutskoepel worden doorgespeeld zodat de koepel in kwestie dit kan doorgeven aan de gouw-of districtsverantwoordelijke van de streek waarin iets gezocht wordt.

  Heb je concrete vragen voor buitenlandse groepen i.v.m. overnachtingsmogelijkheden in hun lokalen of gronden dan kan je enkel terecht bij de plaatselijke scoutskoepel. Je maakt best een brief op in de taal van het land, of in het engels of frans. Hierin vermeld je het aantal personen , de leeftijd van de deelnemers en of jullie ter plaatse iets willen samen doen met een lokale groep.  Deze brief stuur je naar internationaal@scoutsengidsenvlaanderen.be en dan bezorgen wij hem aan de Internationale Commissaris van het gekozen land met de vraag jullie spoedig te antwoorden. Een pak geduld is vaak wel nodig, want niet alle landen reageren even snel op zulke aanvragen.

 • Ik ben op zoek naar informatie over het land waar we naartoe gaan.

  Een reisbureau zijn we niet, maar we kunnen je wel wat verderhelpen. De makkelijkste manier is langskomen op de Buitenlanddag, waar elk jaar verschillende landen in de spotlight staan. Van al deze landen kan je ook landenfiches terugvinden op de site.

  Anderzijds kunnen we u zeker en vast WegWijzer.be aanraden. WegWijzer heeft buiten een ongelooflijk uitgebreide mediatheek over reizen en kampen in haast elk land, hetwelke je kunt bezoeken in Brugge, tevens een zeer uitgebreide & informatieve website.

 • Ik neem een auto of busje mee op kamp. Wat met de verzekering?

  Als je een voertuig huurt, kan je vaak het voertuig omnium verzekeren via de huurmaatschappij. Is dit niet het geval of neem je een persoonlijk voertuig mee, kan je nog steeds een tijdelijke verzekering afsluiten bij Ethias via het nationaal secretariaat. Meer info over deze verzekering vind je op het aanvraagformulier voor een tijdelijke autoverzekering. Informatie over Ethias Assistance (de reisbijstandsverzekering bv. Repatriering van het voertuig) kan je hier vinden.

 • Is de gewone ledenverzekering voldoende voor een buitenlands kamp?

  Ja hoor, leden die hun lidgeld betaald hebben, zijn bij scoutsactiteiten automatisch verzekerd voor lichamelijke schade, ook buiten onze landsgrenzen.

  In sommige gevallen is het echter aan te raden om een extra reisbijstandsverzekering af te sluiten via Scouts en Gidsen Vlaanderen. Als je onze reisbijstandverzekering afsluit, kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat je als groep, in geval van nood, gezamelijk gerepatrieerd wordt. Anders organiseren de individuele verzekeraars/mutualiteiten van de leden de repatriëring en kan de groep uiteen vallen.  Daarnaast zijn er ook een aantal risico's verzekerd door de polis reisbijstand die niet gedekt zijn door de gewone ledenpolis zoals reiskosten van een familielid wanneer de zieke of gewonde niet naar België vervoerd kan worden.

  Informatie over de ziekteverzekering voor het buitenland, die de leden via hun eigen ziekenfonds hebben, kan je best opvragen bij het ziekenfonds waarbij je leden/leiding aangesloten zijn. Deze is immers niet gelijk voor alle ziekenfondsen! Dit heeft oa ook te maken met binnen/buiten Europa, wel/niet ten laste van de ouders, wel/geen recht op kinderbijslag ... Veel van deze informatie vind je makkelijk online terug.

 • Kan ik verzekeringspapieren verkrijgen in andere talen?

  Het aangifteformulier bestaat slechts in het Nederlands. Het medisch attest dat de dokter of het ziekenhuis ter plaatse moet invullen, kan je evenwel verkrijgen in het Frans, Engels, Spaans, Duits en Italiaans op het nationaal secretariaat. Of op de formulieren op de website.

 • Moet je een namenlijst bezorgen als je op buitenlands kamp gaat?

  Neen, iedereen die aangesloten is bij Scouts en Gidsen Vlaanderen (lidgeld betaald!), is verzekerd in binnen- en buitenland.

 • Waar kan ik goedkoop een busje huren?

  De ene verhuurmaatschappij is al wat duurder dan de andere, dus informeer je goed op voorhand. Je kan best ook de voorwaarden vergelijken, want een goedkope maatschappij mag dan al interessant lijken, achteraf kan je die duur te staan komen. Informeer ook eens bij je plaatselijke garage of de hoofdzetel van een automerk. Misschien willen zij je wel steunen.

 • Waar kan ik leren jodelen in Spanje?

  Ploeg Internationaal en Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn uiteraard geen reisbureau. Dus helaas kunnen we niet op al je vragen antwoorden.

 • Wat is de kampregistratie?

  Voor elk kamp is het verplicht dat je de online kampregistratie ingeeft. Dit zorgt ervoor dat Scouts en Gidsen Vlaanderen op elk moment weet welke groepen er waar op kamp zijn. Op deze manier kunnen we beter reageren in noodsituaties.

 • Wat is een internationaal scouts- en gidsenpaspoort?

  Een internationaal scoutspaspoort is een document dat uitgegeven wordt door alle wereldverbonden dat je identiteit als scouts of gids bewijst. Op deze kaart wordt de naam van de kampleider en de scoutsgroep vermeld. Je krijgt dit document automatisch toegestuurd nadat je je online kampregistratie ingevuld hebt.

 • Wat is het kampengagement?

  Voor elk kamp is het belangrijk je voor te bereiden aan de hand van het kampvisum. Voor buitenlandse kampen is er een specifiek internationaal kampvisum beschikbaar. In het kampvisum vindt je het kampengagement, waarin je als leider verklaart dat je je kamp op een degelijke manier hebt voorbereid. Dit document wordt getekend door zowel de leiding, de groepsleiding als de districtscommissaris.

 • Welke formaliteiten moet ik vervullen voor een kamp in het buitenland?

  Je zorgt er voor dat je kampengagement in het internationaal kampvisum volledig ingevuld én getekend (door alle leiding, groepsleiding en je DC) wordt. Je vult de online kampregistratie in. Wanneer deze formaliteiten vervuld zijn, wordt je het internationaal scouts- en gidsenpaspoort bezorgd.

Kamp

 • De kampverantwoordelijke is 21 jaar en een heel kamp aanwezig!

  Vanaf 18 jaar ben je in België meerderjarig.
  Toch kiezen we ervoor dat de eindverantwoordelijkheid voor een kamp bij een 21-jarige ligt, die het hele kamp aanwezig is.
  Dit lijkt ons logisch: zonder dat de kampverantwoordelijke alle taken van de groepsleiding overneemt, is haar/zijn verantwoordelijk-heid aanzienlijk, en in ieder geval opmerkelijk groter dan op doordeweekse vergaderingen. Daarbij is een zekere ervaring en maturiteit onontbeerlijk.
  We vinden dit heel belangrijk en willen niet dat 18-jarigen de volle verantwoordelijkheid van het hele kamp dragen.
  Indien de groepsleid(st)er kampver-antwoordelijke is, is er geen probleem.
  Conform onze spel-regels is de minimumleeftijd voor groepsleiding immers 21 jaar.
  Als de kampverantwoordelijke iemand anders is, moet dit iemand zijn die in het lopend werkjaar 21 jaar wordt.

 • De papa van Bram heeft een C-rijbewijs, maar is geen beroepschauffeur. Mag hij met een gehuurde vrachtwagen ons materiaal naar het kamp brengen?

  Bij vervoer "voor rekening van derden" met een voertuig, nuttig laadvermogen meer dan 500 kg, is men zowel vergunnings- als CMR plichtig (CMR = een vrachtbrief). Maar, indien dit vervoer gebeurt zonder enige vergoeding is dit wel toegelaten zonder vrachtbrief of vervoersvergunning. Let wel op: dit wil zeggen dat er geen enkele tegenprestatie mag bestaan in de vorm van een rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel, in speciën of in natura. (info via FOD Mobiliteit en Vervoer)

  Ja, hij mag met een gehuurde vrachtwagen het materiaal naar je kamp brengen. Zorg er wel voor dat je de vrachtwagen goed hebt verzekerd via de verhuurmaatschappij (met eventueel afkoop van de vrijstellingen) en dat je voor de chauffeur een tijdelijke verzekering niet-leden afsluit.

 • Het formulier dat de dokter moet invullen (aangifte ongeval), is dit beschikbaar in andere talen?

  Dit kan je downloaden van onze site in de volgende talen: Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

  http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/secretariaat/formulieren.

 • Is de gewone ledenverzekering voldoende voor een buitenlands kamp?

  Ja hoor, leden die hun lidgeld betaald hebben, zijn bij scoutsactiteiten automatisch verzekerd voor lichamelijke schade, ook buiten onze landsgrenzen.

  In sommige gevallen is het echter aan te raden om een extra reisbijstandsverzekering af te sluiten via Scouts en Gidsen Vlaanderen. Als je onze reisbijstandverzekering afsluit, kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat je als groep, in geval van nood, gezamelijk gerepatrieerd wordt. Anders organiseren de individuele verzekeraars/mutualiteiten van de leden de repatriëring en kan de groep uiteen vallen.  Daarnaast zijn er ook een aantal risico's verzekerd door de polis reisbijstand die niet gedekt zijn door de gewone ledenpolis zoals reiskosten van een familielid wanneer de zieke of gewonde niet naar België vervoerd kan worden.

  Informatie over de ziekteverzekering voor het buitenland, die de leden via hun eigen ziekenfonds hebben, kan je best opvragen bij het ziekenfonds waarbij je leden/leiding aangesloten zijn. Deze is immers niet gelijk voor alle ziekenfondsen! Dit heeft oa ook te maken met binnen/buiten Europa, wel/niet ten laste van de ouders, wel/geen recht op kinderbijslag ... Veel van deze informatie vind je makkelijk online terug.

 • Is de ledenpolis ook van toepassing voor een kamp in het buitenland?

  De polissen zijn (ook) geldig in het buitenland. Leden, leiding, foeriers (evt. na aanvraag tijdelijke verzekering niet-leden) zijn verzekerd voor medische kosten (na tussenkomst mutualiteit) en voor burgerlijke aansprakelijkheid. Repatriëring is niet verzekerd via de ledenpolis, maar meestal via de mutualiteit. Je kan ook bij ons een reisbijstandsverzekering afsluiten.

 • Kan iemand aansprakelijk gesteld worden voor een ongeval omdat zij als verantwoordelijke van min. 21 jaar tekent?

  Een kampverantwoordelijke hebben is een pedagogische verplichting binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dat betekent dat dit een belangrijk aspect is voor de kampkeuring van de DC. Dit heeft geen rechtstreeks gevolg voor de verzekering.

  Heb je geen goedgekeurd kampvisum, ben je eigenlijk wel onverzekerd op kamp. En uiteraard als je ernstige fouten maakt of zondigt tegen het goede huisvaderprincipe, kan je ook aansprakelijk gesteld worden.

 • Kan voor een lid een tijdelijke verzekering afgesloten worden voor een kamp?

  Neen, leden moeten aangesloten worden en betalen hiervoor lidgeld. Hierdoor zijn ze automatisch verzekerd via de ledenpolis.

 • Wij huren een auto/minibus in het buitenland, kunnen wij die via Scouts en Gidsen Vlaanderen verzekeren?

  Neen, onze verzekering is enkel geldig voor auto's welke ingeschreven zijn in België. Een busje dat je dus in België huurt en waarmee je naar het buitenland rijdt, kan wel verzekerd worden. Check steeds de algemene voorwaarden van de verhuurfirma: soms mag je met het gehuurde voertuig niet naar bepaalde landen rijden. Vraag aan de verhuurfirma welke verzekeringen reeds in de huurprijs zijn inbegrepen, soms moet enkel de vrijstelling bij verzekerd worden.

 • Wij nemen een auto mee op kamp, kunnen wij meer dan één chauffeur verzekeren?

  Je kan de namen van meerdere chauffeurs informatief vermelden op het online aanvraagformulier tijdelijke autoverzekering. Indien deze chauffeurs geen lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen moet je voor hen een tijdelijke verzekering niet-leden afsluiten!

 • Wij nemen een foerier met zijn auto mee op buitenlands kamp, kunnen/moeten wij deze extra verzekeren via Scouts en Gidsen Vlaanderen?

  Ja, via de toepassing verzekeringen online op de website, kan je een verzekering afsluiten om de wagen tijdelijk omnium te verzekeren. Naast deze autoverzekering kan je ook een reisbijstandsverzekering (pechverhelping) afsluiten. Indien je deze verzekering wenst te nemen moet je ook de inzittenden (+ 1 of meerdere chauffeurs) verzekeren. Indien de chauffeur(s) geen lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen is het noodzakelijk deze mensen tijdelijk te verzekeren (polis ongevallen en BA).

Koken, vuur maken en hout hakken

 • Mogen leden houthakken en hout zagen?
  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/(zee)welpen
   Neen
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Ja, als ze op de hoogte zijn van de basisregels over veiligheid en als de leiding de activiteit begeleidt en zorgt voor een veilige situatie.
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Ja, als ze op de hoogte zijn van de basisregels over veiligheid.
 • Mogen leden op een houtvuur koken?
  • Kapoenen/zeehondjes
   Neen, de foeriers op kamp of weekend wel.
  • Kabouters/(zee)welpen
   Neen, de foeriers op kamp of weekend wel. Kabouters en welpen mogen onder begeleiding van de leiding een woudloperskeuken doen.
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Ja, maar steeds onder toezicht van de leiding.
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Ja
 • Mogen leden vuur maken?
  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/(zee)welpen
   Neen, kapoenen, zeehondjes, kabouters en (zee)welpen mogen geen vuur maken, laat ze ook nooit alleen bij een vuur.
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Ja, de leiding zorgt ervoor dat het in gecontroleerde omstandigheden gebeurt.
  • Gidsen/(zee)verkenners
   Ja, de leiding zorgt ervoor dat het in gecontroleerde omstandigheden kan gebeuren. Spelen met brandende voorwerpen, vuurspuwen en over vuur springen zijn niet-verzekerde activiteiten.
  • Jins/loodsen
   Ja, spelen met brandende voorwerpen, vuurspuwen en over vuur springen zijn verboden activiteiten.
 • Mogen leden zelf koken op kamp of op weekend?
  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/(zee)welpen
   Niet zelfstandig, maar ze kunnen wel helpen met de voorbereidingen en met de opruim of afwas.
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Ja, maar steeds onder toezicht van de leiding.
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Ja

Leiding

 • Kan ik zien welke verzekeringen er werden aangevraagd voor mijn groep?

  Alle leid(st)ers kunnen zien welke verzekeringen er werden aangevraagd voor hun groep. Log in op scoutsengidsenvlaanderen.be, ga naar de verzekeringspagina en klik op Aangevraagde verzekeringen.
  Op de volgende pagina zie je een overzicht van alle verzekeringen die aangevraagd werden voor je groep (of voor alle groepen waar jij een actieve functie hebt). Je kan doorklikken om meer details te zien van een aanvraag.

 • Waarom krijg ik plots geen Over en Weer meer?
  • Kreeg je Over & Weer februari niet en de vorige Over & Weers wel? Informeer dan eens bij je penningmeester of er nog onbetaalde lidgeldfacturen zijn. Want vanaf 1 februari drukken we alleen adresetiketten voor die leiding waarvan het lidgeld betaald is.
  • Ook voor mensen met een geblokkeerd adres drukken we nooit etiketten. We blokkeren een adres als De Post ons een zending terugstuurde wegens "verkeerd adres". In de groepsadministratie worden geblokkeerde leden in de homepagina in het paars getoond. De VGA kan het adres aanpassen en dan verdwijnt de blokkering automatisch. Is het adres toch correct? Stuur dan een mail naar secretariaat@scoutsengidsenvlaanderen.be, dan kunnen wij de blokkering verwijderen.

  Wil je toch nog graag de ontbrekende O&W onvangen en is er ondertussen al betaald of werd het adres aangepast? Stuur dan een mail naar info@scoutsengidsenvlaanderen.be, we sturen het ontbrekende tijdschrift dan na.

Lichamelijk ongeval

 • Hoe gebeurt de afhandeling van de facturen en andere kosten?

  De tussenkomst van Ethias wordt rechtstreeks & uitsluitend met de ouders van slachtoffer geregeld.
  Voor de gemakkelijkheid is het handig dat je alle gemaakte kosten bundelt en in 1x indient nadat je bent herstelt.

  • Dwz, de ouders betalen ZELF eerst alle dokters-, apothekers-, kine- of andere kosten zoals de ziekenhuisfactuur...
  • Voordat zij de ouders alle kosten doorsturen naar Ethias gaan ze eerst langs hun eigen mutualiteit.
  • Hun eigen mutualiteit zal hen een deel terug betalen en geven de ouders een verschilstaat (= een overzicht van kosten die wel/niet werden terugbetaald).
  • Deze verschilstaat en eventueel aangevuld met kassa-ticketjes van de apotheek enzo sturen de ouders op naar Ethias SAMEN met het dossiernummer! De ouders bewaren zelf best een scan of foto van hetgeen ze doorsturen, voor het geval er iets verloren zou gaan.
  • Ethias betaalt het saldo uit.

Lidgeld

 • Waarom krijg ik plots geen Over en Weer meer?
  • Kreeg je Over & Weer februari niet en de vorige Over & Weers wel? Informeer dan eens bij je penningmeester of er nog onbetaalde lidgeldfacturen zijn. Want vanaf 1 februari drukken we alleen adresetiketten voor die leiding waarvan het lidgeld betaald is.
  • Ook voor mensen met een geblokkeerd adres drukken we nooit etiketten. We blokkeren een adres als De Post ons een zending terugstuurde wegens "verkeerd adres". In de groepsadministratie worden geblokkeerde leden in de homepagina in het paars getoond. De VGA kan het adres aanpassen en dan verdwijnt de blokkering automatisch. Is het adres toch correct? Stuur dan een mail naar secretariaat@scoutsengidsenvlaanderen.be, dan kunnen wij de blokkering verwijderen.

  Wil je toch nog graag de ontbrekende O&W onvangen en is er ondertussen al betaald of werd het adres aangepast? Stuur dan een mail naar info@scoutsengidsenvlaanderen.be, we sturen het ontbrekende tijdschrift dan na.

 • Wat is een halfjaarlijks lid?

  Als iemand na 1 maart aansluit, spreken we van een halfjaarlijks lid. Meer info over het lidgeld vind je hier.

Lokalenpolis

Materiaal

Op kamp

 • Hoelang mag een kamp duren?
  • Kapoenen/zeehondjes
   Maximum zes dagen
  • Kabouters/(zee)welpen
   Maximum tien dagen
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Maximum twaalf dagen, als het kamp korter is dan tien dagen gaat er veel te veel tijd naar opbouw en afbraak.
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Maximum veertien dagen.
 • Hoeveel uren slaap hebben leden per nacht nodig?
  • Kapoenen/zeehondjes
   Ongeveer tien uur. De leiding bepaalt het slaapuur
  • Kabouters/(zee)welpen/jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Gemiddeld acht tot negen uur. De leiding bepaalt het slaapuur.
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Gemiddeld acht uur. Leden en leiding spreken samen af hoe laat de leden gaan slapen.
 • Moet leiding in dezelfde ruimte slapen als de leden?
  • Kapoenen/zeehondjes
   Ja, minstens één leid(st)er moet in dezelfde slaapruimte slapen. Zo ben je er snel bij als er een kapoen 's nachts bijvoorbeeld heimwee heeft of naar het toilet moet.
  • Kabouters/(zee)welpen
   Neen, maar leiding moet binnen gehoorsafstand liggen en de leden moeten zonder schrik bij de leiding kunnen geraken. Laat bijvoorbeeld het licht branden in de gang.
  • Jonggidsen/(zee)verkenners
   Neen. De leiding slaapt wel op hetzelfde terrein/lokaal
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Neen
 • Mogen meisjes en jongens in dezelfde ruimte slapen?
  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/welpen
   Ja
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers/gidsen/(zee)verkenners
   Ja, maar het moet niet, ook niet voor een gemengde groep. Forceer niets. Vraag ook aan de leden wat ze ervan denken.
  • Jins/loodsen
   Ja, maar het moet niet, ook niet voor een gemengde groep. Forceer niets. Vraag ook aan de leden wat ze ervan denken
 • Welke leden mogen op tentenkamp?
  • Kapoenen/zeehondjes en Kabouters/(zee)welpen
   Ja, het tentenkamp moet opgesteld zijn voor de leden aankomen er moeten echte wc's zijn , geen HUDO's. De leden moeten ook binnen kunnen spelen.
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers/gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Ja

Op tocht

 • Mag er gelift worden?

  Leden mogen nooit liften.

  Leid(st)ers mogen liften als ze aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • minstens per twee;
  • evenwichtig verdeeld (zowel onervaren als ervaren leiding, assertief en voorzichtig);
  • elkaar op de hoogte houden van plaats, route of gebruikte functie (via sms of app);
  • nuchter:
  • minstens één iemand meederjkarig;
  • volgens de wegcode. Op op- en afritten is het verboden te liften.
 • Mogen leden fietsen op de openbare weg?
  • Kapoenen/zeehondjes
   Neen
  • Kabouters/(zee)welpen
   Wij raden het ten stelligste af.
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers/gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Ja. Bij beperkte zichtbaarheid dragen alle leden en leiding die tijdens de activiteiten op de weg komen fluorescerend of reflecterend materiaal.
 • Mogen leden zonder leiding 's avonds op tocht?
  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/(zee)welpen
  • jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   ja, tot 22uur. Als er voldoende controle is en leiding en leden elkaar kunnen bereiken. Voorzie fluohesjes. Tijdens de weekends zijn avonddroppingen langs verharde openbare wegen verboden.
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Ja, als er voldoende controle is en leden en leiding elkaar kunnen bereiken. Voorzie fluohesjes. Tijdens de weekendnachten zijn avond- en nachtdroppingen langs verharde wegen verboden.
 • Mogen leden zonder leiding op de openbare weg?
  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/(zee)welpen
   Neen
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers/jins/loodsen
   Ja. De deelnemers zijn minimum per twee en ze blijven samen.
 • Mogen leden zonder leiding overdag op tocht?
  • Kapoenen/(zee)hondjes/kabouters/(zee)welpen
   Neen, kapoenen, zeehondjes, kabouters en (zee)welpen worden op de openbare weg steeds begeleid.
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Ja, als er voldoende controle en de route veilig en verkend is. Leiding en leden elkaar kunnen bereiken.
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Ja, als er voldoende controle is en de route veilig en verkend is. leiding en leden elkaar kunnen bereiken.

Rechtsbijstand

Speeltoestellen

 • Is een terrein zonder speeltoestellen ook een speelterrein?

  Neen, hierover is het KB zeer duidelijk.
  Er moet minstens één speeltoestel aanwezig zijn om van een terrein een speelterrein te maken.

 • Moet de uitbater ook de kosten op zich nemen van het laten veilig maken van het speelterrein?

  Indien de uitbater tevens de eigenaar is dan moet hij inderdaad zelf de kosten dragen van het veilig maken van zijn speelterrein.
  In het geval de uitbater geen eigenaar is dan is het contract tussen de eigenaar en de uitbater bepalend.

 • Valt onze gesjorde schommel ook onder dit KB?

  Neen!
  In teamverband gebouwde speeltoestellen voor scouting zijn te vergelijken met de speeltoestellen die op bouwspeelplaatsen worden gebouwd.
  Als het doel is de speeltoestellen gezamenlijk (en onder toezicht!) te bouwen, er even mee te spelen (voor een dag of een weekend) en daarna weer af te breken, dan vallen deze speeltoestellen niet onder de werking van het KB!

 • Wanneer moeten we een risicoanalyse opstellen?

  Alle toestellen die gekeurd zijn volgens de Europese Normen (EN) moeten geen risicoanalyse ondergaan voor de desbetreffende gevaarsaspecten. Alle andere speeltoestellen moeten wel een risicoanalyse ondergaan.
  Er zijn geen Europese Normen voor speelterreinen. Dat wil dus zeggen dat de uitbater altijd een risicoanalyse van het speelterrein moet maken. Dus ook een speelterrein met speeltoestellen die allemaal voldoen aan de EN, moet een risicoanalyse ondergaan.

 • Wanneer moeten we een risicoanalyse uitvoeren?

  De uitbater hoeft slechts één risicoanalyse uit te voeren. Het moet dus niet jaarlijks worden herhaald. Tijdens de periodieke controle wordt wel verondersteld een update van deze risicoanalyse te doen.

  Indien echter nieuwe toestellen worden geplaatst, een nieuwe lay-out ontstaat, ingrijpende wijzigingen gebeuren (terrein, toestel, type uitbating), dan moet de uitbater een aangepaste risicoanalyse uitvoeren.

 • Wat is een alfanumerieke identificatie?

  Ieder toestel moet voorzien zijn van een identificatie onder de vorm van letters en/of cijfers. Zoals:

  • 1,2,3,4,5 of A,B,C,D;
  • of S1,S2,S3,G1,G2;
  • of iets dergelijks.
 • Welke informatie moeten we voorzien op ons speelterrein?

  Er zijn 3 soorten bordjes mogelijk op speelterreinen:

  • Bordjes met naam en adres van de uitbater (verplicht!)
  • De alfanumerieke identificatie van de speeltoestellen (verplicht!)
  • Bordjes met reglementen, algemeen advies en informatie

  Een bord met "gebruik op eigen risico" of iets dergelijks is NIET toegestaan.

Takwerking

 • Mag ik als leid(st)er een medische handeling uitvoeren bij leden?

  Neen dat mag niet, tenzij je medische geschoold bent. Soms hebben leden hulp nodig bij het sonderen, insulineprikjes zetten,… Ouders die dit normaal voor hun kind doen, geven de leiding daarvoor soms (schriftelijk) toestemming. Ook met deze toestemming ben je hier als leid(st)er niet voor bevoegd en dus aansprakelijk wanneer iets fout loopt! Je kan hier best met ouders op zoek gaan naar oplossingen voor het probleem, bvb. thuisverpleging aanvragen op je weekend of kampplaats.

 • Mag ik als leid(st)er medicatie tegen pijn of koorts geven?

  Neen dat mag niet, tenzij je een arts bent. Enkel dokters kunnen na onderzoek een behandeling voorschrijven. Wie toch iets toedient aan een kind is daarvoor verantwoordelijk, ook als de gegeven medicatie vrij verkrijgbaar is bij de apotheker! Homeopathie en placebo’s zijn wel toegestaan. Omdat we inzien dat het voor kleine pijntjes en ongemakken niet altijd zinvol is om naar dokter te gaan, stellen we de vernieuwde medische fiche voor (meer info op onze website). Hiermee geeft een ouder of voogd expliciet de toestemming aan de leiding om een pijn of koortswerend middel te geven. Bij twijfel raadpleeg je best een dokter of eventueel een apotheker. Het opzoeken van ziekenhuizen en dokters is alvast een aandachtspuntje voor tijdens de kampvoorbereiding.

 • Mag ik als leid(st)er voorgeschreven medicatie toedienen?

  Ja dat mag, op voorwaarde dat je een medische fiche hebt waar ouder of voogd dit hebben ingevuld en ondertekend. Meer info over medische fiches (en een voorbeeld) vind je op onze website. Weet wel dat je wettelijk geen medicatie mag geven, maar dat ouders op deze manier verantwoordelijk blijven voor wat hun kind inneemt. In principe moeten ouders hiervoor een doktersattest hebben en geven ze zelf de medicatie mee.

 • Wat zit er in onze EHBO koffer?

  In geen geval medicatie, want die mag je niet geven! (zie hierboven) Het ontsmetten van wonden mag wel altijd. Er zijn nieuwe richtlijnen die aanraden om vooral met water de wonde proper te maken i.p.v. met ontsmettingsmiddel, maar nood breekt soms wet en ontsmettingsmiddel is dus niet verboden. Meer info en een inhoudlijst vind je op jeugdrodekruis.be bij de "eerstehulprugzak".

Thema's

 • Wat is een thema?

  Thema's zijn onderwerpen die we als Scouts en Gidsen Vlaanderen extra in de verf willen zetten. Een overzicht kan je hier vinden.

Tijdelijke autoverzekering

Tijdelijke verzekering

Verzekeringen

Vorming in scouting

 • Annuleringsvoorwaarden meerdaagse cursus

  Wil je je uitschrijven voor een cursus? Doe dit dan via de link in de inschrijvingsmail of via het evenement op de evenementenmodule.

  • Bij tijdige annulatie wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald op jouw rekeningnummer.
  • Bij annulatie korter dan 7 dagen voor de start van de cursus worden er 12,50 € administratiekosten afgehouden. Bij weekends bedragen deze administratiekosten 6,25 euro.
  • Als je niet komt opdagen zonder annulatie, betaal je het volledige inschrijvingsgeld: geen terugbetaling.
 • Hoe krijg je je Bewijs van Deelname aan Herfstontmoeting?

  Er zijn 3 voorwaarden om het bewijs van deelname te ontvangen:

  • je bent ten laatste op de maandag voor Herfstontmoeting  (23u59'59") online ingeschreven en je hebt betaald.
  • de bevestigingsmail (van die inschrijving) of je lidkaart wordt (ten laatste) op vrijdagavond van het Herfstontmoetingsweekend gescand, aan de ingang van Herfstontmoeting,
  • Gedrag dat haaks staat op de HO-leefregels is alsnog een reden voor het inhouden van het Bewijs van Deelname aan Herfstontmoeting (uiteraard gebeurt dit steeds in overleg met de betrokken deelnemer of medewerker).

  Na Herfstontmoeting ontvang je het deelnamebewijs per mail (op het mailadres dat je gebruikt bij je inschrijving)

 • Hoe zit dat nu met dat traject Hoofdanimator? Moet ik eerst het basisweekend volgen? Of eerst Gilwell...

  Het traject hoofdanimator kan je op verschillende manier doorlopen. De volgorde van wat je eerst doet is van geen belang. Als je graag een attest hoofdanimator wil behalen, moet je het basisweekend doen, in combinatie met Gilwell. In de kavo-tool koppelen we je enkel aan Basisweekend.

 • Ik ben leerkracht, ik studeer sociaal werk of pedagogie. Ik liep stage in een leefgroep of ging op stage hier of daar. Mag ik een bepaalde cursus niet overslaan?

  NEE, Een aantal jaren geleden zijn de toelatingsvoorwaarden voor al onze cursussen vereenvoudigd. Om de kwaliteit te bewaken, kunnen en willen wij hier niet van afwijken. We willen iedereen gelijk behandelen en dezelfde kennis meegeven. Dit zou ook niet eerlijk zijn voor andere deelnemers die zich wel met de voorwaarden in orde stellen. Bovendien gaan wij op bepaalde cursussen (zoals instructeurscursus) ervan uit dat je een bepaalde basis achter de kiezen hebt. Elke uitzondering gaan bekijken zou ons ook ver ons doel afleiden.

 • Ik heb mij verkeerd ingeschreven of Ik kan niet meer mee op cursus, aan wie moet ik dat laten weten?

  Je kan jezelf uitschrijven via de inschrijvingslink die je in je mailbox kreeg. Tot enkele weken voor de cursus krijg je al je inschrijvingsgeld terug. Daarna wordt er een administratieve kost afgehouden. Lukt het niet om te annuleren? Stuur een mailtje naar vorming@scoutsengidsenvlaanderen.be

 • Ik sta al X jaar in leiding, krijg ik mijn attest (hoofd-)animator?

  Dat is een fabeltje. Wat er wel vaak gebeurt: In enkele gemeentes worden voor de subsidies een aantal jaren leidingervaring gelijk gesteld aan het hebben van een attest (hoofd-)animator in het jeugdwerk. Dit betekent echter niet dat je jezelf ook effectief (hoofd-)animator in het jeugdwerk mag noemen. Aan deze gelijkschakeling voor de subsidies is dan ook geen attest verbonden. Dat is een toegift die sommige gemeentes doen om groepen met ervaren leiding te belonen. Maar je kan hierdoor geen aanspraak maken op een attest.

 • Mag ik alleen maar cursus volgen als ik nog actief in leiding sta?

  Om in te kunnen schrijven voor een cursus en om in orde te zijn met de verzekeringen, moet je ingeschreven zijn en je lidgeld betaald hebben. Liefst sta je nog actief in leiding, maar als je graag jouw Gilwellkralen verdient, of graag cursus wil geven, is het uiteraard geen probleem dat je nog op cursus komt als niet-actieve leiding.

 • Moet ik eerst een animatorattest behalen, voor ik hoofdanimator kan worden?

  Nee, iedereen mag op Gilwell, of je nu een animatorattest hebt of niet. Je moet wel minstens 20 jaar oud zijn , of 3 jaar in leiding staat voordat je op Gilwell vertrekt. Als je voor een attest hoofdanimator gaat, zal de kavotool je echter wel vragen om een portfolio op te laden waarin je aantoont dat je de competenties van animator verworven hebt.

 • Mogen jins mee op animatorcursus?

  Ja, jins mogen mee op animatorcursus Ze hoeven niet tijdens hun jinjaar stage te doen, dit kunnen ze ook doen tijdens het eerste jaar dat ze leiding zijn. Jins kunnen pas naar het evaluatiemoment van zodra ze leiding geworden zijn.

 • Terugbetaling vorming via je gemeente

  Met je bewijs van deelname kan je in je gemeente (een deel van) je inschrijvingsgeld terugvragen. Elke gemeente heeft rond deze vormingssubsidies andere regels. Wil je weten hoeveel jouw gemeente terugbetaalt en wat de voorwaarden zijn? Dankzij onderstaand kaartje van de VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk) krijg je een overzicht van alle Vlaamse gemeentes.

 • Waarom kan ik alleen mezelf inschrijven en niet iemand anders?

  Regelmatig worden er mensen verplicht door hun groepsleiding om op cursus te gaan voor de subsidies. Omdat deze mensen geen zin hebben om cursus te gaan, werkt dit heel demotiverend op de andere deelnemers en de begeleiding. Omdat we willen dat op cursus gaan een bewuste en positieve keuze is, kan je enkel maar jezelf inschrijven.

 • Waarom mogen er maar maximum 2 van dezelfde groep in één cursusgroepje? Of mag er maar een beperkt aantal mensen van één groep mee op één cursus?

  Uitwisseling is een essentieel onderdeel van onze cursussen en je kan nu eenmaal niet veel nieuws leren van mensen uit jouw eigen groep. Daarnaast is het voor andere deelnemers niet leuk als er meerdere mensen elkaar al kennen in eenzelfde groepje. . Daarenboven hebben we in het verleden regelmatig problemen gehad met te grote delegaties van eenzelfde groep.

 • Waarom wordt mijn bankrekeningnummer gevraagd als ik inschrijf?

  Moest je om een of andere reden (ziekte, sterfgeval, verlof ingetrokken,…) toch niet mee op cursus kunnen, dan moeten wij uiteraard jouw inschrijvingsgeld kunnen terugstorten.

 • Wat is een Bewijs van Deelname?
  • Het is een bewijs dat je hebt deelgenomen aan een "vormend evenement".
  • Dit bewijs wordt afgeleverd door de organisator van het evenement, onder bepaalde voorwaarden (zie verder).
  • In sommige steden en gemeenten kun je, na voorleggen van je bewijs van deelname, je inschrijvingsgeld van Herfstontmoeting (geheel of gedeeltelijk) terugbetaald krijgen. Informeer voor het bedrag bij je plaatselijke jeugddienst.