Home Terug
Wat te doen bij een ongeval of crisissituatie

1. Denk eerst aan de slachtoffers, blijf kalm en reageer rustig

 

2. Plaats onmiddellijk iemand van de leiding bij het slachtoffer en de betrokkenen en hou de rest van de groep van het gebeuren weg. Organiseer met de rest van de leiding iets dat de andere leden weer tot rust kan brengen (gesprek, wandeling,...)

 

3. Verwittig in overleg met het medisch team de ouders of familie (het gebeuren neutraal bekendmaken, geen conclusies of oordeel).

 

4. Verwittig Scouts en Gidsen Vlaanderen:

In geval van nood kan je steeds de nationale leiding contacteren via het noodnummer dat 24 uur op 24 bereikbaar is:

0032 474 26 14 01

Dit noodnummer wordt gereserveerd voor dringende hulp bij ongeval of bij ernstige crisisomstandigheden met scouts en gidsen, niet voor algemene informatie.

Wie dit gsm-nummer belt, komt meteen op onze voicemail terecht; geef na het signaal je naam, groep en telefoonnummer op en beschrijf kort de probleemsituatie. Iemand van de verbondsleiding belt je dan zo vlug mogelijk terug.

Voor inlichtingen over Scouts en Gidsen Vlaanderen, activiteiten, administratie, verzekeringen, cursussen, plannen, producten en initiatieven kan je terecht op het Verbondscentrum: 03 231 16 20 of info@scoutsengidsenvlaanderen.be.

5. In overleg met de nationale leiding kan alles geregeld worden op het vlak van verzekeringen, familiesteun, slachtofferhulp, persbenadering, dringende sociale interventie, enz...

6. Denk ook aan je communicatie naar de buitenwereld. Onze publicatie "Blauw licht" kan hierbij een hulp zijn.

7. Administratieve formaliteiten krijgen nooit voorrang op menselijke aspecten.

8. Praktisch

Vraag aan de politie altijd het PV-nr

Polisnummer lichamelijke ongevallen en BA (burgerlijke aansprakelijkheid) bij Ethias = 45.103.242

Polisnummer lokalen (brand en stormschade) bij Ethias = 38.126.180

9. Administratieve afwikkeling

www.scoutsengidsenvlaanderen.be/l/aangifte

10. Belangrijke telefoonnummers

Medische spoeddienst: 100

Medische spoeddienst met GSM: 112

Politie: 101

Brandweer: 100

Antigifcentrum: 070 24 52 45

Aidstelefoon: 078 15 15 15

Zelfmoordpreventie: 02 649 95 55

Druglijn: 078 15 10 20

Awel (kinder- en jongerentelefoon): 102

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen: 03 230 41 90

Child Focus: 02 457 44 11 of 110

Instituut Tropische Geneeskunde: 0900 101 10