Home Terug

27 Sep - Eureka Scouts!

Er circuleren in de media vragen over de keuze van prins Laurent en prinses Claire om hun kinderen naar de zgn. ‘Europascouts’ te sturen. Daarom hier kort onze gedachtegang terzake:

Vooreerst is het ieders vrije keuze om met je kinderen een vrijtijdsbesteding te kiezen die aansluit bij de ideologie en het opvoedingstraject van het gezin. Wij hebben dan ook geen commentaar op de keuze van ZKH om hun kinderen naar Europascouts te sturen.

Het verschil tussen die Europascouts en ons is echter duidelijk: Europascouts is een organisatie die staat voor een traditioneel Katholieke invulling van de scoutsmethode, verwijzend naar Baden Powell als hun roots die ze conserveren.  “Opvoeding tot geloof en godsgebondenheid” is één van de doelstellingen van Europascouts.  Scouts en Gidsen Vlaanderen is een pluralistische jeugdbeweging, waar alle levensbeschouwingen welkom zijn en waar zingeving een aandachtspunt blijft. Ook toen onze vereniging nog VVKSM heette, was Christelijke menswording een pedagogisch aandachtspunt en geen doel op zich, net zoals in scouting wereldwijd.  Het doel bij Scouts en Gidsen Vlaanderen is om - via de methode van scouting - bij te dragen aan aan de ontplooiing van kinderen en jongeren, als individu, in groep en binnen de samenleving.

Voorts wordt bij Scouts en Gidsen Vlaanderen de oorspronkelijke ideologie niet zoals bij Europascouts “uitgevoerd zoals voorgeschreven door  Baden Powell”, maar "in beweging" gehouden door zowat 75.000 jonge mensen van hier en nu .
De Europascouts (een beperkte vereniging met 1.200 leden in België) behoren niet tot het landelijk georganiseerd jeugdwerk, nemen niet deel aan de Vlaamse jeugdraad en worden noch door de internationale noch door de Belgische koepel van scoutsbewegingen erkend als partner.

Tenslotte hopen wij dat de prinsenkinderen een fijne tijd zullen beleven, zowel ruzie als vrienden leren maken, kunnen ravotten en vuurtjes stoken, Goede Daden verrichten en kattenkwaad mogen uitsteken; binnen of buiten de scouts.

Jan Van Reusel
 

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be