Home Terug

18 Mar - corona sluit onze tenten tot 20 april

Scouts en Gidsen Vlaanderen zal bijdragen aan het naleven van de verstrengde CRISISMAATREGELEN die sinds 18 maart door onze regering worden opgelegd om de corona-epidemie het hoofd te bieden. Het jeugdwerk in Vlaanderen zal in dat licht alle alle bijeenkomsten (binnen en buiten) stopzetten tot alvast 20 april, of wanneer een nieuwe wending dit toelaat. 

Concreet

  • Er zijn geen scoutsactiviteiten waarbij leden en/of leiding elkaar fysiek ontmoeten.
  • Alle evenementen en activiteiten worden minstens t.e.m. de Paasvakantie afgelast. Dat is dus langer dan de voorziene datum van 5 april omdat we vermoeden dat de aanbevelingen zullen blijven gelden t.e.m. de Paasvakantie. Dit zowel op groeps-, districts, gouw- en verbondsniveau! Het komende Groepsleidingscongres op 25 april blijft tot nader order nog in beraad. Ook de opening van Hopper Winkel op 4 april op nieuw adres in gent gaat niet door.
  • Paascursussen: alle vorming is voor het hele jeugdwerk afgelast. Wie ingeschreven was ontvangt informatie vanuit Vorming in scouting.
  • In het kader van buitenDIENST verfijnen we de info over verzekerbaarheid: enkel bij hulpverlenende initiatieven die georganiseerd en gecoördineerd worden vanuit van een scoutsgroep, blijft leiding verzekerd bij Scouts en Gidsen Vlaanderen via Ethias. Scouts die los van hun groep als vrijwilliger individueel meewerken aan een hulpverlenend initiatief, kunnen hiervoor via #VlaanderenHelpt zelf een persoonlijke verzekering voorzien. Volg hier onze richtlijnen buitenDIENST
  • Op ZOMER 2O2O kunnen we nog niet voortuitlopen; we adviseren om voorlopig geen buitenlandse projecten of kampen te boeken en alternatieve scenario’s te bedenken. 
  • Het Scoutshuis, Hopper winkels en jeugdverblijven worden gesloten tot nader bericht. De webshop blijft nog service bieden. Wie binnen de afgebakende periode reserveerde op onze jeugdverblijven kan deze annulatie herboeken. Het nationaal secretariaat blijft online basis operationeel. Je kan ons blijven contacteren via info@scoutsengidsenvlaanderen.be of tel 03 231 16 20 ; we doen het mogelijke en het nodige om vragen op te volgen.
  • Kampvisa: we vragen zo veel mogelijk de digitale weg te bewandelen; indien nodig verzenden we in plaats van te laten ophalen.
  • De productie van herbruikbare bekers in Frankrijk loopt als gevolg van de corona-epidemie mogelijk vertraging op waardoor we een latere leveringsdatum verwachten in Hopper Winkel; volg onze updates om erbij te zij wanneer we nieuwe voorraad hebben.
  • Moet je bestellingen of reservaties annuleren omdat je activiteit of weekend niet meer kan doorgaan? Contacteer dan zo snel mogelijk de leveranciers en/of uitbater van je weekendplaats of feestzaal. Probeer onderling een regeling te treffen. Heb je nood aan ondersteuning bij je contracten? Stuur ons dan een bericht via beheer@scoutsengidsenvlaanderen.be


Deze tijd vraagt uitzonderlijk veel van allen; in het bijzonder van kwetsbare mensen en van wie professioneel wordt ingezet. Als scout of gids blijven we uitkijken naar manieren om dienstbaar te zijn voor elkaar en anderen. Altijd, overal. We zoeken creatieve  oplossingen om met elkaar in verbinding te blijven binnen de krijtlijnen van wat kan en mag. Via onze communicatiekanalen zullen we samen zoeken en delen hoe we het voor elkaar steunend, plezierig en scoutief kunnen houden. Updates zullen niet nog dagelijks volgen; wel  wanneer ze betekenisvol zijn voor onze werking.

Laat de vereiste afstand buiten geen afkoeling zijn van alle warmte die we vanbinnen blijven voelen voor onze leden, voor mekaar, voor onze geliefden.

Onze vriendschap blijft, 

de verbondsleiding

 

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be

(foto Lucas Flies)