Home Terug

17 Nov - Vol vertrouwen klopt ons hart

Beste ouders van scouts & gidsen, Wie had dit gedacht? Op de valreep voor de zomer stuurden we jullie een mail om zonen en dochters uit te wuiven naar de zomerkampen. Wat was dat heerlijk!

Nu, na de herfstvakantie, kloppen we opnieuw aan. Nog altijd: corona. Ieder van ons gaat op zijn of haar manier door dit dal; wikkend en wegend. Ook scouting blijft op zoek; naar mogelijkheden om uitzicht op spel en ontmoeting te bieden aan kinderen en jongeren. Want dat is als jeugdbeweging onze hoofdtaak. 

Tegelijk nemen we als Scouts en Gidsen Vlaanderen mee een rol op in het zorgen voor een veilige omgeving. Eén waarin de verspreiding van COVID-19 in onze samenleving zo weinig mogelijk kans krijgt. En gelukkig staan we daarin niet alleen. Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten van experts, bepaalt de overheid krijtlijnen die aangeven in welke mate jeugdwerk al dan niet actief kan zijn. Dat kader geldt voor alle jeugdverenigingen. Wij volgen met Scouts en Gidsen Vlaanderen altijd dat wettelijk kader, streng maar niet strikter dan opgelegd.

Sinds het overlegcomité op 27 oktober zijn binnen dit kader geen jeugdwerkactiviteiten meer toegelaten voor jongeren ouder dan 12 jaar. Die samenkomsten worden binnen scouting tijdelijk opgeschort, zolang de omstandigheden dat vereisen. Activiteiten blijven, mits enkele richtlijnen - zoals groepen van maximum 50 deelnemers - wel mogelijk met kinderen tot en met 12 jaar (geboren in 2008). Overnachtingen mogen niet meer doorgaan, met geen enkele leeftijdstak.

Groepen die activiteiten blijven aanbieden voor leden tot en met 12 jaar, bewegen zich dus binnen een virologisch en maatschappelijk verantwoorde context. Zij genieten daarvoor dan ook het volle vertrouwen van onze nationale leiding. Niemand twijfelt eraan dat die leeftijdsgroep enorme nood heeft aan samenspelen, liefst zoveel mogelijk in openlucht.

Groepen die het niet haalbaar vinden om in de huidige omstandigheden een aanbod te voorzien, genieten daarbij vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen eveneens alle begrip en steun.

Eigen aan scouting, kan die keuze door een groepsraad worden gemaakt op basis van de energie en het draagvlak bij leiding. Rekening houdend met ieders verwachtingen of persoonlijke bezorgdheid. Ook een plaatselijke situatie en lokale overheden kunnen vragen om specifieke aandacht, de werking beperken of stopzetten.

Het is voor een leidingsploeg geen gemakkelijke oefening om die inschatting te maken. Groepsleiding krijgt daarbij via de structuur van onze organisatie ondersteuning. Maar de allerbelangrijkste schouderklop is ongetwijfeld die van hun leden én van jullie, de ouders.

De ruimte die onze groepen krijgen, biedt geen mogelijkheid om fout te kiezen: actief blijven met onze jongste takken is legitiem, veilig en wordt aangemoedigd. Maar ook tijdelijk de werking stilleggen is een gewaardeerde houding. We hopen dat jullie als ouders samen met ons het vertrouwen in onze leiding delen. Mocht je daar bekommernissen bij hebben, aarzel dan niet om de leiding aan te spreken.

Ieder gezin maakt ook zelf uit hoe voorzichtig of uitbundig kan worden geleefd binnen de huidige maatregelen; elke individuele houding daarin verdient respect.

Met blijvende zorgen of vragen kan je ook terecht op het nationaal secretariaat via mail corona@scoutsengidsenvlaanderen.be

We hopen natuurlijk dat deze tijd zo vlug mogelijk mag helen. Wat wij intussen vanuit scouting willen doen, is kinderen en jongeren laten horen, voelen en zien dat we verbonden blijven met elkaar. Ook voor wie ouder is dan 12 en nu bijzonder weinig kan.

Laten we het samen licht maken voor mekaar!

Alle liefs,

De verbondsleiding

 


 

Het is voor groepen soms geen gemakkelijke oefening om met de huidige maatregelen al dan niet activiteiten te blijven aanbieden tot 12 jaar. We dropten daarom deze mail bij alle ouders van leden. We spelen hiermee in op noden van groepen om hen te ondersteunen bij die afweging. Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen spreken we vertrouwen uit in onze leiding bij het maken van een keuze. We vragen van ouders datzelfde vertrouwen, ook wanneer hun standpunt anders zou zijn dan de houding van hun groep.

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be