Home Terug

14 Dec - Praat erover met wie erover kan meepraten

PERSBERICHT Scouts en Gidsen Vlaanderen en JAC (jongerenaanbod van het CAW) slaan de handen in elkaar. Samen willen ze het mentaal welzijn bij jongeren bespreken en versterken. Woensdag 16 december en vrijdag 18 december organiseren ze een live Q&A op sociale media waarbij professionele hulpverleners live in gesprek gaan met jongeren. 

Het gaat met vele jongeren niet goed. In gewone tijden is het al niet gemakkelijk om jong te zijn. Een tweede lockdown maakt het er zeker niet gemakkelijker op. Alle leuke activiteiten zijn geannuleerd. Het gebrek aan sociaal contact en perspectief maakt hen angstiger. “Er is veel angst bij jongeren hoe het nu verder moet. Zal ik vrienden verliezen? ” stelt Shari Robijns, expert jongerenwelzijn JAC.

In 2019 klopten 15.891 jongeren tussen 17 en 25 jaar aan bij het JAC. Bijna 1 op 3 jongeren stelde een vraag over psychisch welbevinden en persoonlijke problemen. Sinds het begin van dit schooljaar is dit gestegen naar de helft van het aantal hulpvragen. “4.300 jongeren hebben de afgelopen twee maanden vragen gesteld omdat ze niet goed in hun vel zitten en niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan.” stelt Shari Robijns, expert jongerenwelzijn JAC. “Daarnaast zoeken veel jongeren ook digitaal hulp. We zien een stijging van 50% in het aantal chatbezoeken.”

"Het is geen toeval dat ‘t Zal wel zijn’ nu het jaarthema is voor Scouts en Gidsen Vlaanderen. Daarmee zet deze jeugdbeweging een heel werkjaar in op hoe kinderen en jongeren zich voelen, en op ondersteuning van hun welzijn. Gaandeweg ontvangt de nationale pedagogische leiding steeds meer signalen die zorgen baren over het welbevinden van leden en leiding. De werking is in alle groepen sterk teruggeschroefd en beperkt of totaal stilgelegd. Daarmee missen 84.500 scouts en gidsen levensnoodzakelijk spel en ontmoeting op ooghoogte. Wij merken dat het vaak niet goed gaat met hen. Alle jeugdwerk is opgeschort tot minstens 15 januari. Zij mogen niet afspreken en zitten veelal geïsoleerd thuis. Dit is rot; we moeten daar niet onnozel over doen. Maar evenmin bij de pakken blijven zitten! Wij willen vanuit scouting onze leden en leiding tegemoet treden en hen zoveel als mogelijk uitdagingen bieden en contacten aanreiken. We doen dat graag in samenwerking met deskundige partners in hulpverlening bij problemen." Aldus Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Hetzelfde zien ook de studenten van de Hogeschool UCLL. “Uit onze bevraging bij leden van jeugdverenigingen blijkt 70% geeft aan dat hun mentaal welzijn beïnvloed wordt door de huidige coronacrisis. 73% voelt zich soms eenzaam. We dachten meteen dat we hiermee actief aan de slag moesten gaan” zegt Heleen Vrydag, student sociale-readaptiewetenschappen bij Hogeschool UCLL. 

PRAAT EROVER op 16 & 18 december #tZalWelZijn @Facebook

Daarom kozen de organisaties om mentaal welzijn van jongeren voorop te zetten. Tijdens de live Q&A gaan de professionele hulpverleners van het JAC in gesprek met de jongeren. Hoe ga je om wanneer iemand je zegt dat het niet goed gaat. Jongeren willen vaak niets verkeerd doen. Wij willen ze helpen om toch in gesprek te gaan door concrete handvaten mee te geven. “Ook voor de leiding van Scouts en Gidsen is het belangrijk om te leren omgaan met vragen rond mentaal welzijn. Het is niet alleen voldoende om naar jongeren te luisteren en hun noden en problemen te erkennen en herkennen maar ook daadwerkelijke hulp is soms nodig zodat ze het kunnen volhouden” zegt Shari Robijns, expert jongerenwelzijn JAC. 

De Q&A met de professionele JAC-hulpverleners vindt plaats op woensdag 16 december en vrijdag 18 december tussen 20 en 21 uur op het Facebook-Event van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 


Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be