Home Terug

Aansprakelijkheid - Wie zijn gat verbrandt...

Datum van publicatie: 
11/2010
Korte Beschrijving: 
Een brochure over de verschillende 'soorten' aansprakelijkheid.

Bij de werking van een scoutsgroep komt bijzonder veel kijken. Dingen lopen vaak heel goed: de kinderen beleven het kamp van hun leven, het gehuurde lokaal is perfect in orde, niemand raakt gewond tijdens de spelen en alle materiaal blijft onbeschadigd.

Maar spijtig genoeg loopt het af en toe ook eens mis:

  • een andere scoutsgroep huurt jullie tenten, maar achteraf blijkt dat er een hele hoop palen zijn gesneuveld en het zeil vol scheuren en schimmels zit...
  • een frisbee vliegt verder dan het mikpunt en beschadigt de auto van een buur...
  • een jin probeert drugs mee te smokkelen op buitenlands kamp, maar wordt gepakt bij de grenscontrole...

Al snel wordt er dan naar iemand gezocht die de schuld krijgt en die alle schade moet betalen. Maar wie heeft het dan gedaan? Wiens fout was het en is die daar tegen verzekerd? Een belangrijk begrip bij deze problemen is ongetwijfeld ‘aansprakelijkheid'. Deze juridisch term dekt vele ladingen en is bijzonder belangrijk voor een scoutsgroep, zeker als er iets misloopt... Op zo'n moment is het handig om te weten wanneer jij of je organisatie aansprakelijk kunnen worden gesteld.

In deze folder vind je alle informatie terug over aansprakelijkheid die nuttig is bij de werking van een scoutsgroep. Hierbij beperken we ons tot de basisprincipes van aansprakelijkheid. Sluitende oplossingen op probleemstellingen kunnen we niet geven omdat bij al deze problemen vaak de interpretatie van een rechter een grote rol speelt.

(V.U.: Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw)

Verkrijgbaar: 
Download: