Home Terug

Scouting op Maat

Datum van publicatie: 
05/2013
Korte Beschrijving: 
Over het wegwerken van financiële, materiële en andere drempels


Scouting op Maat gaat over kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Kinderen en jongeren die in armoede leven, zetten moeilijk de stap naar een jeugdbeweging. Daarbij denkt men spontaan de financiële drempels die hen tegenhouden, maar armoede is meer dan enkel een inkomensprobleem.

In de brochure 'Scouting op Maat' vind je tips om tegemoet te komen aan de financiële drempel (zowel de ondersteuning die er is vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen, als initiatieven die je als groep zelf kan nemen en waar iedereen beter van wordt, maar vooral de kinderen en jongeren uit de meest kwetsbare groepen) én krijg je zicht op andere mogelijke drempels zoals "Hoe communiceer je je initiatieven naar de ouders?" en "Wat zijn de aandachtspunten voor de emotionele veiligheid van de leden?"

Meer informatie over de initiatieven van Scouts en Gidsen Vlaanderen en het aanvraagformulier voor Fonds op Maat vind je hier.

 

(V.U.: Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw)

Download: