Home Terug

Training Nautische Vaardigheden

Datum van publicatie: 
01/2013
Korte Beschrijving: 
De "Bijbel" voor de zeescout- en gids onder ons.

In de schoot van de ploeg Zeescouting werd de Training Nautische Vaardigheden (TNV) ontwikkeld. Dit gebeurde vanuit de overtuiging dat iemand die de verantwoordelijkheid neemt in een zeescoutingboot over heel wat theoretische en praktische kennis moet kunnen beschikken. Daarom werd besloten om de bestaande opleidingen binnen de verschillende zeescoutinggroepen meer op elkaar af te stemmen door de ontwikkeling van een gemeenschappelijke eisenbundel: de TNV.

Inmiddels stapten we over op een nieuw handboek dat onwikkeld werd door onze vrienden van de FOS, hierdoor hebben we een handig up-to-date handboek en openen er zich samenwerkingsmogelijkheden met de andere Seascouts groepen in Vlaanderen. Alle 3000 Sea/Zeescouts zullen nu uit hetzelfde handboek hun kennis opdoen. Je vindt het terug in de Hopper Winkel.

In welke zeescoutinggroep ook, iemand die verantwoordelijkheid neemt in een boot kan in de TNV de kennis terugvinden die hij of zij onder de knie moet hebben om dit op een veilige manier te kunnen doen. Er is ook duidelijk afgesproken dat er altijd iemand met het juiste TNV-brevet aanwezig moet zijn aan boord.

Dit handboek licht alle te kennen zaken op een overzichtelijke manier toe.

In de toekomst willen we nog verder evolueren naar een meer gecentraliseerde ondersteuning van de trainingen zelf. Het beschikbaar stellen van educatief materiaal, het inrichten van een database met examenvragen, het organiseren van een gemeenschappelijk trainingsweekend, ... Het zijn allemaal ideeën die we in de nabije toekomst willen uit werken.

(V.U.: Scouts en Gidsen Vlaanderen i.s.m. FOS Open Scouting)

Verkrijgbaar: 
Te koop in Hopper Winkel