Home Terug

Werkwinkels

 • Basis van active reviewing
 • Vrij theoretische werkwinkel met methodieken over communicatie en inzicht in manieren van communicatie
 • Adhv een creatieve opdracht en stellingen worden een aantal kampsituaties besproken.
 • Basispijlers wasda? Heb ik daar iets aan? En doen wij daar eigenlijk iets mee?
 • Hoe je scoutslokaal beheren en dus het lokalenvisum gebruiken? Deze sessie laat een groep de methode van het lokalenvisum ondervinden waardoor ze de juiste prioriteiten voor hun lokaal leren kennen.
 • Belofte: Hoe doen we dat, Waarom doen we dat, en waar komt dat eigenlijk vandaan? Ontdek het hier
 • Via een powerpoint met enkele doe-opdrachten de verschillende stappen overlopen van een bouwproces van een scoutslokaal.
 • Methodiekjes om meer te brainstormen dan een flap en stiften
 • In deze werkwinkel starten we vanuit verschillende vormen van samenwerking tussen scouts & gidsen en scholen. Daarna bekijken we wat een 'Brede School' is en wat de meerwaarde van een dergelijke samenwerking voor beide partijen is.
 • Ecologisch kamperen: drie werkwinkels/invalshoeken over dit thema.
 • Een uitgebreide versie (4 uren) over coaching, vanuit het structuurteam.
 • Hoe ga je om met conflicten waar je zelf deel van bent of die je als groepsleiding moet oplossen? Wat is je eigen stijl?
 • De leidraad voor het geven van de werkwinkel Conflicthantering volgens een modulair systeem. Approved by het Hoofdanimatorteam.
 • Een leuke ontspannende activiteit voor alle leeftijden.
 • Creatief proces en hoe er mee omgaan Oefeningen hoe er nog beter in worden. theorie en praktijk
 • Hoe kom je aan nieuwe inspiratie?
 • Deelnemers doen ervaren wat het is om zich in een crisissituatie te bevinden. Deelnemers de stappen leren kennen om te volgen na een crisis. Approved by het Hoofdanimatorteam
 • Deze werkwinkel is gemaakt met als doel de expertise van stadsondersteuning te delen. Het gaat over de extra aandachtspunten in de ondersteuning van groepen in een stedelijke context.
 • Komt het einde van je groepsleidingscarrière in zicht? Of wil je eens nadenken over de taakverdeling binnen je leidingsploeg? Met deze methodiek vertrek je vanuit de talenten van je leiding om zo de to do's aan te pakken.
 • Bewust worden van het belang van de juiste persoon met de juiste taak en een aanzet om hiermee aan de slag te gaan.
 • Laat ons een bloem: interactief spel rond ecologie met doe-opdrachtjes, tips, spelletjes (energizers), debat-vragen, videomateriaal en quizvragen.
 • Wat zijn belangrijke elementen van een goede groepsraad en hoe maak je de vergadering voor iedereen leuk en productief?
 • Wat zijn elementen van een goede groepsraad en hoe werk je ze uit?
 • Een methodiek waarbij nieuwe groepsleiding kennismaakt met een aantal belangrijke aspecten van het groepsleiding-zijn.
 • Vrij actieve werkwinkel voor (groeps)leiding over emotionele veiligheid.
 • Wat is een ideaal engagement? Hoe ga je om met minder ideale engagementen?
 • Een belangrijk aspect van brandveiligheid is snel en goed evacueren. Dit spel laat leiding dit oefenen met hun leden. Het is een kruising tussen verstoppertje spelen en een evacuatieoefening.
 • Methodiek om met leiding de groepsleiding te evalueren
 • Methodiek om sfeer in de leidingsploeg te evalueren
 • Hoe kan je evalueren en wanneer doe je het goed?
 • Iets organiseren? There's an app for that! Je organiseert een ploegweekend, een avondje vorming, een SOLL-kamp, een gouwfilm of -bal ... Fijn! Maar de inschrijvingen opvolgen vind je een gedoe? There's an app for that! Een uur deze sessie volgen = 10 uur tijdsbesparing bij elk van je volgende evenementen. We wijzen je een beetje de weg en dan zal je vooral veel zelf doen! Laptops are provided.
 • We bekijken de meerdere lagen van de fantasie, en hoe we een gewoon thema dieper kunnen maken. We maken gebruik van een aantal improvisatie en impulstechnieken. Wat maakt een thema bruikbaar, en wat maakt het beter? Daarnaast bekijken we hoe we een vergadering kunnen inkleden, welke middelen we hebben om dat te doen. We leren impulsen van anderen gebruiken. We leren onze thema’s uit te breiden door er lagen bij te brengen We leren onze opdrachten open, halfopen of gesloten te maken. We leren een spel in te kleden We leren het nut van een rode draad
 • Een basiswerkwinkel over Feedback
 • Een overzicht van mogelijke geldbronnen voor je scoutslokaal: om het te bouwen, verbouwen of onderhouden.
 • Een sessie om de vrijdagavond op een hoofdanimatorweekend mee te beginnen: een uitwisseling tussen (ervaren) leiding over hoofdanimatorthema's.
 • Sessies over de groepsadministratie, op maat van verschillende gebruikers (VGA's, districtscommissarissen, gouwbeheerders, ...).
 • Deze werkwinkel is gemaakt met als doel de expertise van stadsondersteuning te delen. Het gaat over wat je kan doen als het steeds slechter gaat met een groep, als je vreest voor het voortbestaan van de groep.
 • Verschillende methodieken voor een groepsgesprek
 • Tips en tricks over kasbeheer en heel concreet hoe je een kasboek bijhoudt op papier en in Excel
 • Kort over taken, gevoel, verantwoordelijkheid van groepsleiding
 • Een methodiek om GRLverkiezingen vlot en leuk te laten verlopen
 • Alle in's en out's van de groepsraadmap
 • Een groepsraad met meer dan 15 deelnemers leiden, hoe begin ik er aan? We gaan aan de slag met verschillende werkvormen en bespreken na in welke mate dit in de eigen scoutsgroep toepasbaar is. Door uitwisseling tijdens de werkvormen krijg je een hoop tips & tricks mee voor de voorbereiding en het leiden van je eigen groepsraad.
 • De nadruk ligt in deze werkwinkel op het speelse. Om de link met heimwee te behouden, zijn het spelletjes die gespeeld kunnen worden op dode momenten of 's avonds.
 • Dag van de Jeugdbeweging is onze feestdag! Is er al een actie in jouw buurt? Heb je zin om zelf iets te doen en samen te werken met andere jeugdbewegingen?
 • Het lokaal proper en opgeruimd blijven houden is niet gemakkelijk voor een scoutsgroep. Deze sessie wil leiding nuttige tips geven en laten uitwisselen over het op orde houden van het lokaal (onderhoudswerken, geen verbeterwerken).
 • Wat te doen bij nood- en crisissituaties?
 • Een sessie die je een aanpak leert kennen om inbraak en vandalisme in je scoutslokaal te laten verminderen.
 • Hoe plan je het jaar van je tak of groep, waar loop je tegenaan en hoe/naar wie communiceer je erover?
 • Maak van het laatste jaar voor je leden een topjaar! In deze werkwinkel kom je te weten hoe een jinjaar eruit zou kunnen zien en hoe je zo'n jaar organiseert.
 • Jonge en ervaren leiding zoveel mogelijk informatie en een mogelijke manier meegeven om aan de slag te gaan met deze situatie in hun eigen groep.
 • In deze werkwinkel ga je na op welke manier een jongere met een verstandelijke of niet-zichtbare beperking een rol kan opnemen in de leidingsploeg. Want wie goesting en talent heeft om leiding te worden willen we de kans geven om dat te DOEN! Je komt ook meer te weten over de inclusieve animatorcursus.
 • Call to action! Tijdig starten met de kampvoorbereiding
 • Op het einde van de werkwinkel kan een DC: • Signalen van lage kwaliteit herkennen bij scoutsgroepen • Een traject opzetten om een groep te begeleiden in het zoeken naar een betere kwaliteit
 • Wie heeft welke kwaliteiten binnen de leidersploeg? Hoe zorg ik ervoor dat ze voor de ploeg zichtbaar worden en geapprecieerd?
 • 2daagse hoe er aan beginnen Wat wil ik ze meegeven: In de speel op veilig staat alles hoe en wat mag Creatief ermee omgaan, in het kampthema, verscheidene technieken, posten, verassingen. Duidelijke afspraken, zoek een doel.
 • Groepsleiding ontdekt hoe een leidingsverdeling leuk, anders en eenvoudig kan doorgaan.
 • Hoe je scoutslokaal beheren en dus het lokalenvisum gebruiken? Deze sessie laat een groep de methode van het lokalenvisum ondervinden waardoor ze de juiste prioriteiten voor hun lokaal leren kennen.
 • Sessies over het herkennen van en omgaan met drempels binnen je groep.
 • De DVD 'Alaboemsasa' gaat over omgaan met meertaligheid in je groep. Dit pakket helpt leiding om anderstalige leden op een positieve manier aan te moedigen om Nederlands te spreken. Naast de DVD zijn er ook methodieken beschikbaar om het thema vervolgens te bespreken en uit te wisselen.
 • 4 methodieken vanuit de groepsraadmap om als groep een groepseigen visie uit te werken wat betreft missie van jouw scoutsgroep, keuze van de basispijlers, basispijlers op de groepsraad en speelvelden op de groepsraad.
 • De doelstellingen zijn om een overzicht te geven van de aandachtspunten om milieuvriendelijk op kamp te gaan en ook bewustmaking.
 • Als bekwame leiding hebben jullie natuurlijk al allemaal jullie komende weekend tot in de puntjes uitgewerkt, maar hebben jullie ook gedacht aan de drie pijlers van het jaarthema? Geen nood, deze hippie van Ploeg Ecologie staat voor jullie klaar met raad en daad!
 • Hoe beschouw je een probleem als een uitdaging? Hoe kan projectwerking daarbij helpen?
 • De leidraad voor het geven van de werkwinkel Motivatie & Engagement volgens een modulair systeem. Approved by het Hoofdanimatorteam.
 • Wat mensen motiveert en hoe erop in te spelen
 • Werkwinkel i.v.m. motivatie van leiding door middel van zelfdeterminatiemodel (intrinsieke motivatie)
 • Het doel van deze werkwinkel is om leiding op weg te zetten in natuurbewust denken en hen aan te moedigen om op basis van de beschikbare natuur een activiteit ineen te steken én een voorbereide activiteit te durven laten varen om in te spelen op waardevolle natuurimpulsen.
 • Via een stellingenspel worden er heel wat ideeën uitgewisseld over omgaan met ouders
 • Goede ideeën om een oudleidings- of ouderwerking… • …op te starten • …te verbeteren/scherper te stellen • …aan te spreken (waarvoor) • …beter te bevatten (netwerken)
 • Korte methodiek over plannen en evalueren
 • Over het vinden van de eigenaar van je lokaal/grond en het afsluiten van een overeenkomst. Groepsleiding/ lokaalverantwoordelijke de eigenaar van het lokaal of de grond leren opzoeken en onderhandelingsgesprekken opstarten voor het afsluiten van een overeenkomst.
 • Een korte theoretische uitleg over het gebruik van rolstoelen. Gevolgd door een hoop leuke en originele rolstoelspelletjes!
 • De werkwinkel heeft tot doel inzicht te geven in de talenten van jouw ploeg. Daarnaast biedt hij een methodiek om de talenten en de ontbrekende stukken te bespreken in jouw ploeg.
 • Met (groeps)leiding en DC's op pad gaan om hun eigen talenten te ontdekken, in te zetten en de talenten van anderen op te merken en te gebruiken.
 • Hoe breng je op een leuke manier technieken aan bij (jong)givers en zorg je ervoor dat ze blijven hangen?
 • Leren opstellen van meerdaagse staptochten met een focus op technieken die een kaart vereisen om op te stellen, maar niet om te stappen. Daarnaast bekijken we ook ‘creatieve’ technieken, maar zonder oefening. Verder overlopen we op interactieve wijze de do’s en don’ts voor het opstellen en de regelgeving (wet en van S&G Vl.).
 • Een tocht is (zeker voor jongere takken) een middel en geen doel.
 • De leiding kent aan het eind van de sessie enkele nieuwe tochttechnieken en heeft die ook al uitgeprobeerd.
 • Tradities & Rituelen ik ken ze allemaal! Maar loopt het allemaal zo vlot bij ons? En heeft alles nog wel de gewenste inhoud? In deze werkwinkel zetten we onze kritische bril op en onderzoeken we onze tradities & rituelen
 • Belofte en Totemisatie die ken ik! Maar welke tradities en rituelen zijn er zo nog al in bij de Scouts en Gidsen? Wel meer dan je denkt! Hier ontdek je ze allemaal
 • Een debatspel over ecologische thema’s rakend aan de leefwereld der scout/gids waarbij je overtuiging wordt gekozen door een ronde vaksleuren.
 • Belangrijke aspecten van goed vergaderen
 • Een werkwinkel vergadertechnieken in een wintersport-thema.
 • Voor ervaren leiding en groepsleiding. Vergadertechnieken a.h.v. rollenspel met aandacht voor beslissingsmethodieken, brainstormen en organiseren/plannen.
 • Voor wie plant om zijn lokaal te gaan verhuren of wie dit nu al doet maar dit beter wil doen.
 • Een presentatie met een toelichting van wat is verzekerd en wat niet, gevolgd door een spel met vragen over verzekeringen (zoals bij 1 jaar gratis).
 • Voedselveiligheid: drank en eten
 • Hoe staat jullie groep ervoor als het gaat over een milieuvriendelijk kamp? Eerst worden de kampen vergeleken en overlopen om vervolgens specifiek per thema toe te lichten. HUDO, Waskot, Afval, Koelputten, Voeding, Energie, Materiaal nodig op kamp, Vuren en De Buurt; het wordt allemaal besproken. Vervolgens zijn er nog tal van tips om te knutselen en een milieuvriendelijker kamp te organiseren.
 • Vzw
  Een werkwinkel over VZW (Vereniging zonder Winstoogmerk) in scoutsverband: een goed idee, administratieve verplichtingen, relatie vzw en groepsraad.
 • Ga met je leden / leiding / vrijwilligers op zoek naar de waardes die scouts tot scouts maken. Als je zegt "ik ben Scouts/Gids!" Wat wilt dat dan eigenlijk zeggen? Ga op zoek!
 • Bijlage vind je onderaan deze pagina. Hoe steek ik een werkwinkel in elkaar? Al doende gaan we aan de slag met eigen rijke of beperkte werkwinkelervaring. Deze werkwinkel is geslaagd als iedere deelnemer op het einde van de werkwinkel minstens 1 ding kan benoemen dat hij/zij zal toepassing zijn haar eigen manier van werkwinkel begeleiden.
 • Een sessie over diversiteit in scouting: over de kostprijs van een scoutsjaar, drempelverlagend werken, Fonds op Maat, communiceren met maatschappelijk kwetsbare ouders, ...
 • Naargelang de deelnemers kan er toegespitst worden op het werven en behouden van leden, leiding, districtsmedewerkers of … Deelnemers verlaten deze werkwinkel met een actieplan voor één concrete uitdaging uit hun eigen werking.
 • De werkwinkel woudloperskeuken is vooral een experimenteer- en doe-werkwinkel. In deze werkwinkel vind je een aantal ideetjes die je live kan uitproberen, maar laat de deelnemers ook zeker zelf dingen proberen.
 • Een vorming om het nautische en het spelelement te combineren bij zeewelpen.
 • Deelnemers kennen de visie van Scouts en Gidsen Vlaanderen over ledenstops en wachtlijsten en weten hoe men op een goede manier een ledenstop kan invoeren, o.a. op vlak van voorrangsregels, communicatie enz.